nadpis

Sviatosti manželstva

Vstupné informácie pre snúbencov pred uzavretím sviatosti manželstva

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Ako  treba  postupovať

1.      Nahlásiť termín a čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín, miesto, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu.
2.      V dohodnutom čase  napísať cirkevnú zápisnicu.
K tomu budete potrebovať  tieto doklady:

  • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 1/2 roka staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.
  • V prípade, ak máte trvalé bydlisko v inej farnosti ako našej, doniesť licenciu k sobášu, ktorú  vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka).
  • Občianske preukazy
  • Údaje o vašich svedkoch  (prekopírovať ich občianske preukazy – obojstranne).
  • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
  • k ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
  • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
  • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.
  • Pri spísaní cirkevnej zápisnice vyrovnať ľubovoľný milodar, ktorý zahŕňa:kňaza, kantora, kostolníka, miništrantov, výzdobu a energie.

Po predložení týchto dokladov, sa dohodneme na termíne spísania zápisnice.
3.      Na štátnej matrike je potrebné vypísať formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“. K  tejto žiadosti zoberte ešte občianske preukazy a rodné listy.

  • V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu  (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)

4.      Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. Preto sa treba nahlásiť najmenej 3 mesiace pred sobášom, nakoľko vám nemusia všetky termíny vyhovovať.

POZOR !!!
V prípade nedodržania termínov z vašej strany, nemôžem vám zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte naplánovaný.

Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes2
Včera87
Tento týždeň264
Tento mesiac912
Spolu172858
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers