RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Krst

O sviatosť krstu osobne požiada jeden z rodičov vo farskej kancelárii (v úradných hodinách, po telefonickom dohovore, respektíve pred alebo po omši). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Ak rodičia nebývajú v našej farnosti, vyžaduje sa aj povolenie z farského úradu trvalého bydliska.

Krstným rodičom môže byť kresťan vo veku nad 16 rokov, ktorý prijal krst, Sviatosť oltárnu a birmovanie. Ak žije v manželstve, musí byť sobášení v kostole.

Krst sa udeľuje po dohode s kňazom v sobotu dopoludnia alebo v nedeľu po alebo počas druhej svätej omše. Predchádza mu krátke poučenie, prípadne svätá spoveď rodičov, krstných rodičov a príbuzných novokrstenca.

Je zvykom, že rodina pri krste obetuje dobrovoľný milodar.