nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Svätý rok milosrdenstva
 • Odpustky v Svätom roku milosrdenstva
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2016
 • Vizualizácia exteriéru kostola
KOSTOL BOŽIEHO MILOSRDENSTVA je privilegovaným chrámom s Bránou milosrdenstva
 
Milý pútnik! Pri vstúpení do privilegovaného chrámu mimoriadneho Svätého rokumilosrdenstva môžeš v ňom získať úplné odpustky.
 
Čo sú to úplné odpustky?
Pri sv. spovedi sa nám odpúšťajú všetky úprimne vyznané hriechy, ale tresty zostávajú. Pri úplných odpustkoch sa nám odpúšťajú všetky dočasné tresty, ktoré sme si za spáchané hriechy zaslúžili.
 
Ako získať úplné odpustky spojené s milosťami svätého roka milosrdenstva?
Svätý Otec v túžbe, aby jubileum bolo skutočným stretnutím s Božím milosrdenstvom, udelil odpustky, ktorých získanie je spojené predovšetkým:
 • so sviatosťou zmierenia,
 • so slávením Eucharistie (svätej omše) a sv. prijímaním,
 • s vyznaním viery,
 • a s modlitbou za Svätého Otca a na úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.


Získajú ich:

 • tí, ktorí uskutočnia krátku púť a prejdú svätou bránou;
 • chorí a starí, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova a budú prežívať s vierou a nádejou svoju chorobu a utrpenie ako blízkosť s Kristom, prijmúc Eucharistiu (sväté prijímanie) alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a spoločnej modlitbe aj prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov (rádio, či televízia);
 • tí, ktorí vykonajú skutok telesného či duchovného milosrdenstva (pozri Jednotný katolícky spevník);
 • zosnulí, ak sa spojíme s nimi v modlitbe za nich, najmä pri Eucharistii;
 • odpustky sa dajú získať aj za živých (tie môže získať len každý sám za seba!!!);
 • odpustky môžu získať iba tí, ktorí sú v stave milosti posväcujúcej a pri sv. omši pristúpia k sv. prijímaniu!!!;
Čítať ďalej

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2016
Ponúkame vám na výber zo štyroch možností prípravy:

celodenný kurz

sa koná v tri po sebe idúce soboty . Môže byť vhodnou formou pre tých, ktorí sú cez týždeň zavalení povinnosťami alebo tých, ktorí sú z väčšej vzdialenosti od miesta konania kurzu. Je treba rátať s príspevkom na stravu a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed a občerstvenie). Nahrádza večerný kurz, ktorý trval 10 týždňov každú stredu. Vzhľadom na návrhy snúbencov sme sa rozhodli zmeniť ho na víkendový kurz bez ubytovania.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov: celodenný kurz :  16.01.2016 , 23.01.2016 a 30.01.2016
                             víkendový kurz bez ubytovania: 04.03.-  06.03.2016 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania: 20.05. - 22.05.2016
                             víkendový kurz s ubytovaním:    22.07. - 24.07.2016
                             víkendový kurz bez ubytovania: 23.09. - 25.09.2016
                             mimoriadny kurz: 15.12.  –  17.12.2016

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Hodničákových a Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 24.07. – 30.07.2016
 • 17.07. – 23.07.2016
 • 10.07. – 16.07.2016
 • 03.07. – 09.07.2016
 • 26.06. – 02.07.2016
 1. Tento týždeň (nedeľa 24.07. – nedeľa 31.07.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Balogovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (31.07.2016) putovný obraz preberá rodina Barteková.
 2. Dnešnú nedeľu je zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 3. Na budúcu sobotu organizujeme výlet pre našich miništrantov a speváčky. Na tento náš výlet môžete prispieť svojim milodarom do označenej pokladničky pri východe z kostola na stolíku za lavicami. Pán Boh zaplať. V tento deň bude sv. omša o 6:00 hod.
 4. Na budúcu nedeľu po oboch sv. omšiach budem požehnávať vaše osobné motorové vozidlá. Ktorí máte záujem o toto požehnanie, zaparkujte svoje auto na námestí pred kostolom.
 5. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 25.07.2016: 18:30 hod. Štvrtok 28.07.2016: 06:30 hod.
  Utorok 26.07.2016: 06:30 hod. Piatok 29.07.2016: 18:30 hod.
  Streda 27.07.2016: 18:30 hod. Sobota 30.07.2016: 06:00 hod.
  Nedeľa 31.07.2016: 07:00 hod. 09:00 hod.    
 6. Najbližšie číslo Nosteru vyjde v nedeľu (31.07.2016).
 7. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Tento týždeň (nedeľa 17.07. – nedeľa 24.07.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Renáty Šmajdovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (24.07.2016) putovný obraz preberá rodina p. Balogovej.
 2. Od zajtra (pondelok 18.07.2016) do soboty (23.07.2016) sv. omše vo farnosti nebudú. V týchto dňoch budú farnosť zastupovať kňazi z farnosti Povýšenia sv. Kríža. Preto v prípade potreby volajte na tieto telefónne čísla: 0918 601 051 alebo 057 762 22 34.
 3. Na budúcu nedeľu (24.07.2016) budú sv. omše o 7:00 hod. a 9:00 hod. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 4. Najbližšie číslo Nosteru vyjde v nedeľu (31.07.2016).
 5. V sobotu (30.07.2016) organizujeme výlet pre našich miništrantov a naše speváčky. Kto chce, môže na tento výlet prispieť svojim milodarom do určenej pokladničky pri východe z kostola na stolíku za lavicami. Vopred Pán Boh zaplať.
 1. Tento týždeň (nedeľa 10.07. – nedeľa 17.07.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Legemzovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (17.07.2016) putovný obraz preberá rodina p. Renáty Šmajdovej.
 2. V dňoch od 11.07.2016 do 23.07.2016 z dôvodu čerpania dovolenky farnosť budú zastupovať kňazi z farnosti Povýšenia sv. Kríža. Preto v prípade potreby volajte na tieto telefónne čísla: 0918 601 051 alebo 057 762 22 34.
 3. Od zajtra (pondelok 11.07.2016) do soboty (16.07.2016) sv. omše vo farnosti nebudú.
 4. Na budúcu nedeľu (17.07.2016) bude len jedna sv. omša o 7:30 hod.
 5. Najbližšie číslo Nosteru vyjde v nedeľu (31.07.2016).
 6. V sobotu (30.07.2016) organizujeme výlet pre našich miništrantov a naše speváčky. Kto chce, môže na tento účel prispieť svojim milodarom do určenej pokladničky pri východe z kostola na stolíku za lavicami. Vopred Pán Boh zaplať.
 7. Slovenská republika od 01.07.2016 do 31.12. 2016 predsedá Rade Európskej únie. Je to príležitosť predstaviť našu krajinu, jej duchovné dedičstvo a tradície. Cieľom iniciatívy „Zo srdca Slovenska“ je modliť sa v určených dňoch za jednotlivé krajiny Európskej únie a takýmto spôsobom prispieť k duchovnej obnove nášho kontinentu. Každú nedeľu budú prednášané prosby za jednotlivé krajiny EÚ.
 8. Pán života a smrti si k sebe povolal 70 – ročného Františka Karľu a 82- ročného Jána Havrilu. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Tento týždeň (nedeľa 03.07. – nedeľa 10.07.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Kataríny Kováčovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (03.07.2016) putovný obraz preberá rodina p. Legemzovej.
 2. Pri zbierke na „Dobročinné diela Sv. Otca“ sa vyzbieralo 175,84 €. Pán Boh zaplať.
 3. V utorok máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Pretože je to deň pracovného pokoja, sv. omše budú ako v nedeľu: 7:00 hod. a 9:00 hod.
 4. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 04.07.2016 18:30 hod. Štvrotk 07.07.2016 6:30 hod.
  Utorok 05.07.2016 7:00 a 9:00 hod. Piatok 08.07.2016 18:30 hod.
  Streda 06.07.2016 18:30 hod. Sobota 09.07.2016 6:30 hod.
  Nedeľa 10.07.2016 7:00 hod. a 9:00 hod.
 5. Prechádzame na tzv. “prázdninový režim“ sv. omší. Teda v mesiacoch júl a august budú sv. omše takto:
  pondelok: 18:30 hod., utorok: 6:30 hod., streda: 18:30 hod., štvrtok: 6:30 hod., piatok: 18:30 hod., sobota: 6:30 hod. a nedeľa: 7:00 hod. a 9:00 hod.
 6. V mesiacoch júl a august bude náš Noster vychádzať ako mesačník. Najbližšie číslo vyjde v nedeľu (31.07.2016).
 7. V tomto týždni si svoje úradné záležitosti môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 8. Pán života a smrti si k sebe povolal 80 – ročnú Máriu Pčolovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Tento týždeň (nedeľa 26.06. – nedeľa 03.07.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Boženy Karaščakovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (03.07.2016) putovný obraz preberá rodina p. Kataríny Kováčovej.
 2. Minulú nedeľu sa na náš kostol vyzbieralo 986,45 €. Pán Boh zaplať.
 3. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod. O 5:30 hod. mariánske večeradlo.
 4. V stredu (29.06.2016) máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. Na večernú sv. omšu pozývame zvlášť všetkých žiakov a študentov našich škôl, pri ktorej sa Pánu Bohu poďakujeme za končiaci sa školský rok. Zároveň v tento deň bude pri oboch sv. omšiach zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vopred Pán Boh zaplať.
 5. Prvopiatkové spovedanie: pondelok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod., utorok od 5:30 hod. do 6:15 hod. V stredu spovedať nebudem. Vo štvrtok pozývame na sviatosť zmierenia zvlášť prvoprijímajúcich, žiakov a študentov našich škôl.
 6. Úmysly sv. omší na mesiac august sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 7. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia a eucharistické požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 8. V sobotu o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty a o 7:00 hod. sv. omša.  
 9. V sobotu (02.07.2016) náš sninský dekanát zabezpečuje Arcidiecéznu fatimskú sobotu v Obišovciach. Pozývame k účasti. Záujemcovia nahláste sa u p. Leitnerovej. Odchod autobusu bude v sobotu (02.07.2016) o 6:00 hod. Cena 6 €.
 10. Na budúcu nedeľu (03.07.2016) budú sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 11. Vyzývam budúcich birmovancov, aby vyplnenú prihlášku priniesli najneskôr do 30.06.2016.
 12. Dávame do pozornosti a povzbudzujeme rodičov, ktorí majú škôlkara (vek 5–6 r.), na možnosť prihlásiť svoje dieťa na vyučovanie NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY priamo v materskej škole. Potrebné je do konca júna vyplniť ŽIADOSŤ o prijatie, ktorú nájdu:
  •  priamo v škôlke (pre MŠ Budovateľská, Duk. Hrdinov a Komenského)
  •  pre MŠ Kukučínova sú prihlášky v CCVČ alebo na web stránke centra www.ccvc.sk
  Názov záujmového útvaru vyplňte „S najmenšími k Bohu“.
 13. Cirkevné centrum voľného času otvára zapisovanie do krúžkov na nasledujúci šk. rok. Pre tých, ktorí sa prihlásia v júni alebo v júli, ponúka zľavu z poplatkov. PONUKU KRÚŽKOV nájdete na nástenke, bližšie informácie a prihlášky dostanete v CCVČ alebo na www.ccvc.sk
 14. CCVČ v auguste pripravuje 2 DENNÉ TÁBORY
  •  08.08.-12.08. pre deti 5-7 r. bližšie info v CCVČ alebo na www.ccvc.sk
  •  15.08.-19.08. pre deti 8-14 r. s názvom CESTA OKOLO SVETA, bližšie info u Mareka Giča (0902 173 923) alebo na web stránke centra.
 15. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 16. Pán života a smrti si k sebe povolal 80 – ročného Michala Kračuníka a 47 – ročného Michala Mariniča. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes19
Včera70
Tento týždeň19
Tento mesiac1200
Spolu40502
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers