nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Požehnaný advent
 • Anna Kolesárová
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2020
 • Vizualizácia exteriéru kostola

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2020

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed (môže byť aj spoločný obed). Občerstvenie bude zabezpečené.

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať, zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré „chcú zatiahnuť na hlbinu“ – aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku. Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:                           

víkendový kurz bez ubytovania: 10.01. - 12.01.2020  Snina

víkendový kurz bez ubytovania: 28.02. - 01.03.2020  Belá nad Cirochou

večerný kurz:                              06.03. – 03.04.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania: 17.04. - 19.04.2020  Kamenica nad Cirochou

víkendový kurz bez ubytovania:  26.06. - 28.06.2020 Snina

víkendový kurz s ubytovaním:     24.07. - 26.07.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania:  18.09. - 20.09.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania:  11.12. - 13.12.2020 Snina

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo emailom:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 08.12. – 14.12.2019
 • 01.12. – 07.12.2019
 • 25.11. – 01.12.2019
 • 17.11. – 23.11.2019
 • 10.11. – 16.11.2019
 1. Pri zbierke na charitu sa vyzbieralo 239,65 €. Pán Boh zaplať.
 2. Na budúcu nedeľu (15.12.2019) bude pri oboch sv. omšiach zbierka na rekonštrukciu našich farských priestorov. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 3. Zajtra (pondelok) máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 17:00 hod. O 16:00 hod. vás pozývame na mariánske večeradlo.
 4. V utorok po večernej sv. omši bude stretnutie členov FR. Prosím o účasť všetkých členov.
 5. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 6. Svojich chorých na predvianočnú sviatosť zmierenia nahláste, prosím, v sakristii do budúcej nedele (15.12.2019). Spovedať ich pôjdem v utorok 17.12.2019 dopoludnia.
 7. Do 06.01.2020, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na rekonštrukciu nových farských priestorov povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 8. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 9. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 10. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2020, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali prípravu na manželstvo. Spomínané termíny si dobre všimnite na webovej stránke našej farnosti.
 11. V tomto týždni bude kancelária ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Pri zbierke na rekonštrukciu nových farských priestorov sa vyzbieralo 1.195,90 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na charitu.
 3. Mesto Snina a Mestské kultúrne stredisko pozývajú na Ekumenickú bohoslužbu slova na námestí v centre mesta dnes (nedeľa 01.12.2019) o 15:00 hod.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. Vo štvrtok sa po večernej sv. omši budú zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január 2020. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 6. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia a eucharistické požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 7. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša.
 8. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 16:30 hod. do 17:30 hod. V stredu od 16:00 hod. do 17:00 hod.
 9. Do 06.01.2020, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na rekonštrukciu nových farských prietorov povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 10. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 11. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 12. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2020, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali prípravu na manželstvo. Spomínané termíny si dobre všimnite na webovej stránke našej farnosti.
 13. V prvopiatkovom týždni bude kancelária ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 14. Pán života a smrti si k sebe povolal 71–ročnú Helenu Kováčovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pri Dobročinnej zbierke sv. Alžbety, ktorá je venovaná na výstavbu Pútnického domu bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach sa vyzbieralo 328,80 €. Pán Boh zaplať.
 2. Dnes (nedeľa 24.11.2019) je zbierka na rekonštrukciu nových farských priestorov. Všetkých, ktorí prispejete, nech Pán Boh štedro odmení.
 3. RTVS Dvojka dnes (nedeľa 24.11.2019) o 21:45 hod. odvysiela Dokument o Košických mučeníkoch.
 4. V stredu vo farnosti Povýšenia sv. Kríža privítame relikvie sv. Vincenta De Paul. Program začne o 9:15 hod. a potrvá celý deň do 22:00 hod. O 16:30 hod. bude slávnostná sv. omša v závere ktorej bude možnosť súkromného uctenia relikvií. Srdečne pozývame. Podrobný program nájdete v Nosteri, na nástenke, aj na webovej stránke našej farnosti. Z tohto dôvodu bude u nás v tento deň sv. omša ráno o 6:30 hod.
 5. Vo štvrtok bude sv. omša ráno o 6:30 hod.
 6. Od pondelka do piatku sa v úvode sv. omše spoločne pomodlíme deviatnik k sv. Ondrejovi, apoštolovi a hlavnému patrónovi našej arcidiecézy.
 7. V sobotu v košickej katedrále sv. Alžbety pri slávnostnej sv. omši o 10:00 hod. oslávime patróna našej arcidiecézy sv. Ondreja. U nás bude v tento deň sv. omša o 6:30 hod.
 8. Budúca nedeľa (01.12.2019) je Prvou adventnou nedeľou, ktorou vstupujeme do nového liturgického roka. Pri sv. omšiach o 8:00 hod. a o 10:00 hod. požehnám adventné vence, ktoré si so sebou prinesiete. Pri sv. omšiach bude jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary.
 9. Tak ako každý rok, aj teraz vás chcem poprosiť o príspevok pre naše kantorky a kostolníka. Svoj milodar môžete od budúcej nedele (01.12.2019) denne odovzdať pri východe z kostola určeným osobám. Kto má záujem, môže k spomínanému milodaru pripojiť dobrovoľný milodar na rekonštrukciu nových farských priestorov. Vopred Pán Boh zaplať.
 10. Od budúcej nedele budú v ponuke vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 11. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2020, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali prípravu na manželstvo (veď termín svadby často vedia už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Spomínané termíny si dobre všimnite v Nosteri alebo na webovej stránke našej farnosti.
 12. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej Dobročinnej zbierke sv. Alžbety, ktorou podporíme výstavbu Pútnického domu bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 2. Z rozhodnutia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského, sa aj naša farnosť pripojí k výzve pripomienky 30 rokov od pádu komunizmu a návratu slobody vyzváňaním našich kostolných zvonov dnes (nedeľa 17.11.2019) o 17:00 hod.
 3. Zajtra (pondelok) a v utorok budú sv. omše o 6:30 hod.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. O niekoľko dní oslávime sviatok sv. Ondreja, hlavného patróna našej arcidiecézy. Na tento sviatok sa pripravíme deviatnikom k sv. Ondrejovi, ktorý sa budeme spoločne modliť v úvode sv. omše, okrem nedele, kedy sa deviatnik pomodlíte sami pred prvou i druhou sv. omšou. Deviatnik sa začne vo štvrtok (21.11.2019).
 6. Budúca nedeľa (24.11.2019) je nedeľou Krista Kráľa. Každý, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Preto na konci oboch sv. omší bude vyložená Sviatosť oltárna a spoločne sa pomodlíme túto modlitbu. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na rekonštrukciu našich farských priestorov. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 7. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                 UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Na budúcu nedeľu bude pri oboch sv. omšiach Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. Zbierka na rekonštrukciu nových farských priestorov bude v nedeľu 24.11.2019.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                       PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 4. Pán života a smrti si k sebe povolal 81-ročného Jozefa Jurkoviča. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes20
Včera27
Tento týždeň225
Tento mesiac835
Spolu177196
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers