nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Svätý rok milosrdenstva
 • Odpustky v Svätom roku milosrdenstva
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2016
 • Vizualizácia exteriéru kostola
KOSTOL BOŽIEHO MILOSRDENSTVA je privilegovaným chrámom s Bránou milosrdenstva
 
Milý pútnik! Pri vstúpení do privilegovaného chrámu mimoriadneho Svätého rokumilosrdenstva môžeš v ňom získať úplné odpustky.
 
Čo sú to úplné odpustky?
Pri sv. spovedi sa nám odpúšťajú všetky úprimne vyznané hriechy, ale tresty zostávajú. Pri úplných odpustkoch sa nám odpúšťajú všetky dočasné tresty, ktoré sme si za spáchané hriechy zaslúžili.
 
Ako získať úplné odpustky spojené s milosťami svätého roka milosrdenstva?
Svätý Otec v túžbe, aby jubileum bolo skutočným stretnutím s Božím milosrdenstvom, udelil odpustky, ktorých získanie je spojené predovšetkým:
 • so sviatosťou zmierenia,
 • so slávením Eucharistie (svätej omše) a sv. prijímaním,
 • s vyznaním viery,
 • a s modlitbou za Svätého Otca a na úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.


Získajú ich:

 • tí, ktorí uskutočnia krátku púť a prejdú svätou bránou;
 • chorí a starí, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova a budú prežívať s vierou a nádejou svoju chorobu a utrpenie ako blízkosť s Kristom, prijmúc Eucharistiu (sväté prijímanie) alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a spoločnej modlitbe aj prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov (rádio, či televízia);
 • tí, ktorí vykonajú skutok telesného či duchovného milosrdenstva (pozri Jednotný katolícky spevník);
 • zosnulí, ak sa spojíme s nimi v modlitbe za nich, najmä pri Eucharistii;
 • odpustky sa dajú získať aj za živých (tie môže získať len každý sám za seba!!!);
 • odpustky môžu získať iba tí, ktorí sú v stave milosti posväcujúcej a pri sv. omši pristúpia k sv. prijímaniu!!!;
Čítať ďalej

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2016
Ponúkame vám na výber zo štyroch možností prípravy:

celodenný kurz

sa koná v tri po sebe idúce soboty . Môže byť vhodnou formou pre tých, ktorí sú cez týždeň zavalení povinnosťami alebo tých, ktorí sú z väčšej vzdialenosti od miesta konania kurzu. Je treba rátať s príspevkom na stravu a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed a občerstvenie). Nahrádza večerný kurz, ktorý trval 10 týždňov každú stredu. Vzhľadom na návrhy snúbencov sme sa rozhodli zmeniť ho na víkendový kurz bez ubytovania.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov: celodenný kurz :  16.01.2016 , 23.01.2016 a 30.01.2016
                             víkendový kurz bez ubytovania: 04.03.-  06.03.2016 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania: 20.05. - 22.05.2016
                             víkendový kurz s ubytovaním:    22.07. - 24.07.2016
                             víkendový kurz bez ubytovania: 23.09. - 25.09.2016
                             mimoriadny kurz: 15.12.  –  17.12.2016

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Hodničákových a Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 26.06. – 02.07.2016
 • 19.06. – 25.06.2016
 • 12.06. – 18.06.2016
 • 05.06. – 11.06.2016
 • 29.05. – 04.06.2016
 1. Tento týždeň (nedeľa 26.06. – nedeľa 03.07.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Boženy Karaščakovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (03.07.2016) putovný obraz preberá rodina p. Kataríny Kováčovej.
 2. Minulú nedeľu sa na náš kostol vyzbieralo 986,45 €. Pán Boh zaplať.
 3. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod. O 5:30 hod. mariánske večeradlo.
 4. V stredu (29.06.2016) máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. Na večernú sv. omšu pozývame zvlášť všetkých žiakov a študentov našich škôl, pri ktorej sa Pánu Bohu poďakujeme za končiaci sa školský rok. Zároveň v tento deň bude pri oboch sv. omšiach zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vopred Pán Boh zaplať.
 5. Prvopiatkové spovedanie: pondelok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod., utorok od 5:30 hod. do 6:15 hod. V stredu spovedať nebudem. Vo štvrtok pozývame na sviatosť zmierenia zvlášť prvoprijímajúcich, žiakov a študentov našich škôl.
 6. Úmysly sv. omší na mesiac august sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 7. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia a eucharistické požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 8. V sobotu o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty a o 7:00 hod. sv. omša.  
 9. V sobotu (02.07.2016) náš sninský dekanát zabezpečuje Arcidiecéznu fatimskú sobotu v Obišovciach. Pozývame k účasti. Záujemcovia nahláste sa u p. Leitnerovej. Odchod autobusu bude v sobotu (02.07.2016) o 6:00 hod. Cena 6 €.
 10. Na budúcu nedeľu (03.07.2016) budú sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 11. Vyzývam budúcich birmovancov, aby vyplnenú prihlášku priniesli najneskôr do 30.06.2016.
 12. Dávame do pozornosti a povzbudzujeme rodičov, ktorí majú škôlkara (vek 5–6 r.), na možnosť prihlásiť svoje dieťa na vyučovanie NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY priamo v materskej škole. Potrebné je do konca júna vyplniť ŽIADOSŤ o prijatie, ktorú nájdu:
  •  priamo v škôlke (pre MŠ Budovateľská, Duk. Hrdinov a Komenského)
  •  pre MŠ Kukučínova sú prihlášky v CCVČ alebo na web stránke centra www.ccvc.sk
  Názov záujmového útvaru vyplňte „S najmenšími k Bohu“.
 13. Cirkevné centrum voľného času otvára zapisovanie do krúžkov na nasledujúci šk. rok. Pre tých, ktorí sa prihlásia v júni alebo v júli, ponúka zľavu z poplatkov. PONUKU KRÚŽKOV nájdete na nástenke, bližšie informácie a prihlášky dostanete v CCVČ alebo na www.ccvc.sk
 14. CCVČ v auguste pripravuje 2 DENNÉ TÁBORY
  •  08.08.-12.08. pre deti 5-7 r. bližšie info v CCVČ alebo na www.ccvc.sk
  •  15.08.-19.08. pre deti 8-14 r. s názvom CESTA OKOLO SVETA, bližšie info u Mareka Giča (0902 173 923) alebo na web stránke centra.
 15. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 16. Pán života a smrti si k sebe povolal 80 – ročného Michala Kračuníka a 47 – ročného Michala Mariniča. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  1. Tento týždeň (nedeľa 19.06. – nedeľa 26.06.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Heleny Halaganovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (26.06.2016) putovný obraz preberá rodina p. Boženy Karaščakovej.
  2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
  3. Pozývame rodiny spoločne osláviť dnešný Deň otcov dnes (nedeľa 19.06.2016) o 15:00 hod. Otcovia a synovia si zmerajú sily v hokejbalovom zápase a následne bude program pokračovať spoločnou grilovačkou. Všetky potrebné veci sú zabezpečené, vy si prineste už len dobrú náladu. Akcia sa uskutoční na ihrisku pri CCVČ (za farou). Tešíme sa na vás.
  4. Zajtra (pondelok 20.06.2016) bude sv. omša o 6:30 hod.
  5. V piatok máme slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Túto slávnosť vás pozývame zasvätiť účasťou na sv. omši o 6:30 hod.
  6. Na budúcu nedeľu (26.06.2016) budú sv. omše takto: 6:30 hod. v našom kostole a druhá sv. omša o 8:00 hod. v gréckokatolíckom chráme Matky Ustavičnej Pomoci (na ul. Pčolinskej) z príležitosti ich odpustovej slávnosti. Zároveň v tento deň P. Ján Kušnír, SVD pri sv. omši o 10:30 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža poďakuje Pánu Bohu za 25 rokov kňazskej služby. Pamätajme naňho vo svojich modlitbách.
  7. V sobotu (02.07.2016) náš sninský dekanát zabezpečuje Arcidiecéznu fatimskú sobotu v Obšovciach. Pozývame k účasti. Záujemcovia nahláste sa u p. Leitnerovej. Odchod autobusu bude v sobotu (02.07.2016) o 6:00 hod. Cena 6 €.
  8. Prosím tých, ktorí v novom školskom roku 2016/2017 nastupujú do 1. ročníka strednej školy a starších, a chcú prijať sviatosť birmovania, aby si čo najskôr v sakristii vyzdvihli prihlášku a vyplnenú ju priniesli najneskôr do 30.06.2016.
  9. Dávame do pozornosti a povzbudzujeme rodičov, ktorí majú škôlkara (vek 5–6 r.), na možnosť prihlásiť svoje dieťa na vyučovanie NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY priamo v materskej škole. Potrebné je do konca júna vyplniť ŽIADOSŤ o prijatie, ktorú nájdu:
   •    priamo v škôlke (pre MŠ Budovateľská, Duk. Hrdinov a Komenského)
   •    pre MŠ Kukučínova sú prihlášky v CCVČ alebo na web stránke centra www.ccvc.sk
   Názov záujmového útvaru vyplňte „S najmenšími k Bohu“.
  10. Farnosť Povýšenia sv. Kríža organizuje detský letný tábor, ktorý bude v termíne 24.7. - 29.7.2016 na Chate mjr. Kukorelliho v Hermanovciach nad Topľou. Účastnícky poplatok na osobu je 80,- € (ak je dieťa členom eRka - cena na osobu je 75,- €). Záväzné prihlášky si vyzdvihnite  v sakristii do konca júna, resp. do naplnenia kapacity. (Kontakt: Mgr. Mária Kohutová 0908 890495, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. ).
  11. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod                 
                                                             PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Tento týždeň (nedeľa 12.06. – nedeľa 19.06.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Edity Karnayovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (19.06.2016) putovný obraz preberá rodina p. Heleny Halaganovej.
 2. V utorok našu farnosť navštívia žiaci a pedagógovia ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice – Terasa, s p. kaplánom dp. Františkom Barnom. Sv. omša bude o 9:00 hod. V tento deň už večerná sv. omša nebude.
 3. Na budúcu nedeľu (19.06.2016) bude zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 4. Prosím tých, ktorí v novom školskom roku 2016/2017 nastupujú do 1. ročníka strednej školy a starších, a chcú prijať sviatosť birmovania, aby si čo najskôr v sakristii vyzdvihli prihlášku a vyplnenú ju priniesli najneskôr do 30.06.2016.
 5. Pozývame prvoprijímajúce deti a rodičov na spoločnú dekanátnu púť prvoprijímajúcich v sobotu 18.06.2016 na naše pútnické miesto do Obišoviec k Panne Márii, ktorej chceme zasvätiť našich prvoprijímajúcich. Súčasťou spoločného výletu i púte bude aj spoločný guľáš a návšteva ZOO v Košiciach. Cena za autobus a vstup do ZOO pre deti 9 € a dospelí 12 €. Záujemcovia nech sa čím skôr nahlásia v sakristii.
 6. Dávame do pozornosti a povzbudzujeme rodičov, ktorí majú škôlkara (vek 5–6 r.), na možnosť prihlásiť svoje dieťa na vyučovanie NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY priamo v materskej škole. Potrebné je do konca júna vyplniť ŽIADOSŤ o prijatie, ktorú nájdu:
  •    priamo v škôlke (pre MŠ Budovateľská, Duk. Hrdinov a Komenského)
  •    pre MŠ Kukučínova sú prihlášky v CCVČ alebo na web stránke centra www.ccvc.sk
  Názov záujmového útvaru vyplňte „S najmenšími k Bohu“.
 7. Farnosť Povýšenia sv. Kríža organizuje detský letný tábor, ktorý bude v termíne 24.7. - 29.7.2016 na Chate mjr. Kukorelliho v Hermanovciach nad Topľou. Účastnícky poplatok na osobu je 80,- € (ak je dieťa členom eRka - cena na osobu je 75,- €). Záväzné prihlášky si vyzdvihnite  v sakristii do konca júna, resp. do naplnenia kapacity. (Kontakt: Mgr. Mária Kohutová 0908 890495, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. ).
 8. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.                              
                                         UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Tento týždeň (nedeľa 05.06. – nedeľa 12.06.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Hreškovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (12.06.2016) putovný obraz preberá rodina p. Edity Karnayovej.
 2. V rámci mimoriadneho Sv. roka milosrdenstva v piatok pri sv. omši privítame veriacich z farnosti Belá nad Cirochou s ich duchovným otcom dp. Martinom Frenom, ktorí si vykonajú svoju púť do nášho milostivého chrámu.
 3. V sobotu 11.06.2016 sa v Smižanoch uskutoční stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Záujemcovia nahláste sa u p. Gribaninovej.
 4. Na budúcu nedeľu po prvej sv. omši (cca o 9:00 hod.) sa uskutoční stretnutie rodičov budúcoročných prvoprijímajúcich. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
 5. Od júna rušíme naše pravidelné popoludňajšie piatkové adorácie, ktorými budeme pokračovať od septembra.
 6. Prosím tých, ktorí v novom školskom roku 2016/2017 nastupujú do 1. ročníka strednej školy a starších, a chcú prijať sviatosť birmovania, aby si od pondelka 06.06.2016 v sakristii vyzdvihli prihlášku a vyplnenú ju priniesli najneskôr do 30.06.2016.
 7. Pozývame prvoprijímajúce deti a rodičov na spoločnú dekanátnu púť prvoprijímajúcich v sobotu 18.06.2016 na naše pútnické miesto do Obišoviec k Panne Márii, ktorej chceme zasvätiť našich prvopijímajúcich. Súčasťou spoločného výletu i púte bude aj spoločný guľáš a návšteva ZOO v Košiciach. Záujemcovia nech sa čím skôr nahlásia v sakristii.
 8. Dávame do pozornosti a povzbudzujeme rodičov, ktorí majú škôlkara (vek 5–6 r.), na možnosť prihlásiť svoje dieťa na vyučovanie NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY priamo v materskej škole. Potrebné je do konca júna vyplniť ŽIADOSŤ o prijatie, ktorú nájdu:
  •    priamo v škôlke (pre MŠ Budovateľská, Duk. Hrdinov a Komenského)
  •    pre MŠ Kukučínova sú prihlášky v CCVČ alebo na web stránke centra www.ccvc.sk
  Názov záujmového útvaru vyplňte „S najmenšími k Bohu“.
 9. Farnosť Povýšenia sv. Kríža organizuje detský letný tábor, ktorý bude v termíne 24.7. - 29.7.2016 na Chate mjr. Kukorelliho v Hermanovciach nad Topľou. Účastnícky poplatok na osobu je 80,- € (ak je dieťa členom eRka - cena na osobu je 75,- €). Záväzné prihlášky si vyzdvihnite  v sakristii do konca júna, resp. do naplnenia kapacity. (Kontakt: Mgr. Mária Kohutová 0908 890495, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. ).
 10. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                  PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 91 – ročnú Máriu Kornucikovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Tento týždeň (nedeľa 29.05. – nedeľa 05.06.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Jozefíny Leitnerovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (05.06.2016) putovný obraz preberá rodina Hrešková.
 2. V rámci mimoriadneho Sv. roka milosrdenstva v utorok pri sv. omši privítame veriacich z farnosti Ptičie s ich duchovným otcom dp. Jozefom Hermanovským, ktorí si vykonajú svoju púť do nášho milostivého chrámu. Po sv. omši bude možnosť uctenia si relikvie sv. Faustíny.
 3. V stredu podľa rozpisu z arcibiskupského úradu pripadla našej farnosti celodenná farská poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne o 8:00 hod. O 17:15 hod. bude ukončenie poklony a o 17:30 hod. sv. omša.
 4. Úmysly sv. omší na mesiac júl sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 5. V piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Dopoludnia spoveď chorých. Celodenná adorácia Sviatosti oltárnej nebude, nahrádza ju stredajšia celodenná farská poklona. Po večernej sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva.
 6. V sobotu na liturgickú spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 7:00 hod. sv. omša.
 7. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať takto: utorok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v stredu (hlavne prvoprijímajúci a mládež) od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 8. V mesiaci júni sa budeme 5 min. pred každou sv. omšou vo všedný deň modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 9. V tomto mimoriadnom Sv. roku milosrdenstva sa v sobotu 11.06.2016 v Smižanoch uskutoční stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Záujemcovia nahláste sa u p. Gribaninovej.
 10. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes24
Včera70
Tento týždeň24
Tento mesiac1410
Spolu39083
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers