nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Týždeň modlitieb za duchovné povolania
 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2018
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2018

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.   

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  26.01.-  28.01.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania:  23.02. - 25.02.2018 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  25.05.-  27.05.2018
                             víkendový kurz s ubytovaním:    20.07. - 22.07.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania: 21.09. - 23.09.2018
                             mimoriadny kurz:                       20.12. - 22.12.2018

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 22.04. – 28.04.2018
 • 15.04. – 21.04.2018
 • 08.04. – 14.04.2018
 • 01.04. – 07.04.2018
 • 25.03. – 31.03.2018
 1. Pri minulotýždňovej zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 837,45 €. Pán Boh zaplať.
 2. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 5. Na budúcu nedeľu (29.04.2018) sa medzi sv. omšami cca o 9:00 hod. uskutoční stretnutie rodičov našich prvoprijímajúcich. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
 6. V sobotu (12.05.2018) sa uskutoční Arcidiecézna púť detí do Obišoviec. Pozývame deti našej farnosti aj s rodičmi. Záujemcovia nahláste sa čím skôr v sakristii, lebo prihlásiť sa je možné do 30.04.2018.
 7. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                            PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 2. Na budúcu nedeľu (22.04.2018), Nedeľu Dobrého pastiera, bude pri sv. omšiach zbierka na Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach. Pán Boh zaplať za milodary.
 3. Od pondelka 16.04.2018 do nedele 22.04.2018 budeme prežívať Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pozývame vás k aktívnej modlitbe za nové duchovné povolania.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 6. Na budúcu sobotu (21.04.2018) sa v priestoroch SOŠ uskutoční Farská veselica so začiatkom o 16:30 hod.
 7. Aj v tomto školskom roku sa žiaci 5. ročníka základnej školy môžu zúčastniť prijímacích skúšok do cirkevného osemročného gymnázia. O vystavenie prihlášky na osemročné gymnázium je potrebné požiadať ústne alebo písomne svoju základnú školu, ktorá ju po podpise rodiča odošle na cirkevné gymnázium. Prihlášku je možné odoslať do 20.04.2018.
 8. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                            PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 70-ročnú Margitu Paprčkovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech je svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na náš kostol. Pán Boh zaplať za milodary.
 2. Zajtra (pondelok 09.04.2018) máme slávnosť Zvestovania Pána, ktorá je prenesená z 25.03. Túto slávnosť pozývame zasvätiť účasťou na sv. omši o 6:30 hod.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 5. Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy pozýva  rodičov a budúcich prváčikov na slávnostný zápis do 1. ročníka základnej školy spojený s dňom otvorených dverí, ktorý bude v stredu 11.04.2018 od 15:30 hod. v priestoroch školy.  Pripravené je veselé  divadielko, zaujímavé aktivity a na záver prekvapenie.  Rodičia budú môcť nahliadnuť do školských učební a laboratórií a informovať sa o vzdelávacom programe školy.  Zapisovanie budúcich prvákov prebieha celý mesiac apríl.
  K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.
 6. Aj v tomto školskom roku sa žiaci 5. ročníka základnej školy môžu zúčastniť prijímacích skúšok do cirkevného osemročného gymnázia. O vystavenie prihlášky na osemročné gymnázium je potrebné požiadať ústne alebo písomne svoju základnú školu, ktorá ju po podpise rodiča odošle na cirkevné gymnázium. Prihlášku je možné odoslať do 20.04.2018.
 7. Záujemcovia o Farskú veselicu, ktorá sa uskutoční v sobotu 21.04.2018 v priestoroch SOŠ v Snine, si môžete zakúpiť vstupenky v sakristii. Cena: 25 €.
 8. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                             PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ
 1. Pri zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 884,26€. Pán Boh zaplať.
 2. Dnes (nedeľa 01.04.2018) Sv. Otec František udelí slávnostné požehnanie Urbi et Orbi (mestu Rímu a svetu), ktoré je spojené s úplnými odpustkami aj cez sledovanie v televízii a bude vysielané v priamom prenose na STV 1 a aj na iných televíznych staniciach, napr. TV LUX, TV NOE, či TA3.
 3. Zajtra (Veľkonočný pondelok) budú sv. omše tak ako v nedeľu, teda o 8:00 hod. a o 10:00 hod..    
 4. V stredu po večernej sv. omši sa budú zapisovať úmysly sv. omší na mesiac máj. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 5. Od utorka do soboty sa budeme spoločne modliť deviatnik k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Začneme vždy o 15:00 hod. Poklona Sviatosti oltárnej bude trvať do večernej sv. omše.
 6. Od štvrtka do soboty vás pozývame duchovne sa pripraviť na odpustovú slávnosť Božieho milosrdenstva. Vo štvrtok po sv. omši bude individuálne eucharistické požehnanie. V piatok o 15:00 hod. deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 17:00 hod. rozjímavý ruženec pred Sviatosťou oltárnou a o 18:00 hod. sv. omša. V sobotu o 8:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty, ukončenie deviatnika k Božiemu milosrdenstvu a následne sv. omša. Po sv. omši budete mať možnosť uctiť si relikviu sv. Faustíny.
 7. Sv. omše na budúcu nedeľu budú takto: 6:30 hod., 8:00 hod. gréckokatolícka liturgia a o 10:30 hod. slávnostná odpustová sv. omša, ktorú bude celebrovať dp. Ján GIČ, farár v Ľubiši. Po slávnostnej sv. omši si budete môcť uctiť relikviu sv. Jána Pavla II.
 8. Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy pozýva rodičov a budúcich prváčikov na slávnostný zápis do 1. ročníka základnej školy spojený s dňom otvorených dverí, ktorý bude v stredu 11.04.2018 od 15:30 hod. v priestoroch školy.  Pripravené je veselé  divadielko, zaujímavé aktivity a na záver prekvapenie.  Rodičia budú môcť nahliadnuť do školských učební a laboratórií a informovať sa o vzdelávacom programe školy.  Zapisovanie budúcich prvákov prebieha celý mesiac apríl. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.
 9. Aj v tomto školskom roku sa žiaci 5. ročníka základnej školy môžu zúčastniť prijímacích skúšok do cirkevného osemročného gymnázia. O vystavenie prihlášky na osemročné gymnázium je potrebné požiadať ústne alebo písomne svoju základnú školu, ktorá ju po podpise rodiča odošle na cirkevné gymnázium. Prihlášku je možné odoslať do 20.04.2018.
 10. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Pri Zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom sa vyzbieralo 321,60 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 3. Dnes (nedeľa 25.03.2018) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa miništranti.
 4. V pondelok, utorok a v stredu  budú sv. omše ráno o 6:30 hod.
 5. Chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii, pôjdem spovedať v utorok dopoludnia.
 6. Zelený štvrtok (29.03.2018)
  18:00 hod. – slávnostná sv. omša na pamiatku Pánovej večere
  do 20:00 hod. – poklona Sviatosti oltárnej
 7. Veľký piatok (30.03.2018)
  9:00 hod. - Spoločná krížová cesta ulicami mesta
                     Začiatok v kostole Povýšenia sv. Kríža
  15:00 hod. – Obrady Veľkého piatku  
  - po ich skončení začiatok deviatnika k Božiemu milosrdenstvu
  - poklona pri Božom hrobe bude trvať celú noc, celý deň Bielej soboty  
  DEŇ VEĽKÉHO PIATKU JE  PRÍSNY PÔST! (Zdržať sa mäsitého pokrmu. To znamená, že veriaci od 18 do 60 rokov sú povinní zachovať prísny pôst (najviac tri krát za deň sa najesť, z toho len raz dosýta) a od 14 rokov sa zdržať mäsitého pokrmu – tento úkon sa nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti)
 8. Biela sobota (31.03.2018)
  15:00 hod. – Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
  18:00 hod. – Vešpery a ukončenie poklony v Božom hrobe
  19:00 hod. – Obrady Veľkonočnej vigílie
 9. Požehnanie veľkonočných jedál – vonku pred kostolom
  Biela sobota: 16:00 hod.                                                 Veľkonočná nedeľa: 6:00 hod.
 10. Na Veľkonočnú nedeľu (01.04.2018) Sv. Otec František udelí slávnostné požehnanie Urbi et Orbi (mestu Rímu a svetu), ktoré je spojené s úplnými odpustkami aj cez sledovanie v televízii a bude vysielané v priamom prenose o 11:55 hod. na STV 1 a aj na iných televíznych staniciach, napr. TV LUX, či TA3.
 11. Svoj milodar na veľkonočnú kvetinovú výzdobu k oltáru aj k Božiemu hrobu môžete vhodiť do pokladničky určenej na tento účel. Vopred Pán Boh zaplať.
 12. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 13. Pán života a smrti si k sebe povolal  52-ročnú Moniku Dudiovú a 83-ročnú Annu Čopikovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes3
Včera192
Tento týždeň1080
Tento mesiac4111
Spolu116574
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers