nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Svätý rok milosrdenstva
 • Odpustky v Svätom roku milosrdenstva
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2016
 • Vizualizácia exteriéru kostola
KOSTOL BOŽIEHO MILOSRDENSTVA je privilegovaným chrámom s Bránou milosrdenstva
 
Milý pútnik! Pri vstúpení do privilegovaného chrámu mimoriadneho Svätého rokumilosrdenstva môžeš v ňom získať úplné odpustky.
 
Čo sú to úplné odpustky?
Pri sv. spovedi sa nám odpúšťajú všetky úprimne vyznané hriechy, ale tresty zostávajú. Pri úplných odpustkoch sa nám odpúšťajú všetky dočasné tresty, ktoré sme si za spáchané hriechy zaslúžili.
 
Ako získať úplné odpustky spojené s milosťami svätého roka milosrdenstva?
Svätý Otec v túžbe, aby jubileum bolo skutočným stretnutím s Božím milosrdenstvom, udelil odpustky, ktorých získanie je spojené predovšetkým:
 • so sviatosťou zmierenia,
 • so slávením Eucharistie (svätej omše) a sv. prijímaním,
 • s vyznaním viery,
 • a s modlitbou za Svätého Otca a na úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.


Získajú ich:

 • tí, ktorí uskutočnia krátku púť a prejdú svätou bránou;
 • chorí a starí, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova a budú prežívať s vierou a nádejou svoju chorobu a utrpenie ako blízkosť s Kristom, prijmúc Eucharistiu (sväté prijímanie) alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a spoločnej modlitbe aj prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov (rádio, či televízia);
 • tí, ktorí vykonajú skutok telesného či duchovného milosrdenstva (pozri Jednotný katolícky spevník);
 • zosnulí, ak sa spojíme s nimi v modlitbe za nich, najmä pri Eucharistii;
 • odpustky sa dajú získať aj za živých (tie môže získať len každý sám za seba!!!);
 • odpustky môžu získať iba tí, ktorí sú v stave milosti posväcujúcej a pri sv. omši pristúpia k sv. prijímaniu!!!;
Čítať ďalej

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2016
Ponúkame vám na výber zo štyroch možností prípravy:

celodenný kurz

sa koná v tri po sebe idúce soboty . Môže byť vhodnou formou pre tých, ktorí sú cez týždeň zavalení povinnosťami alebo tých, ktorí sú z väčšej vzdialenosti od miesta konania kurzu. Je treba rátať s príspevkom na stravu a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed a občerstvenie). Nahrádza večerný kurz, ktorý trval 10 týždňov každú stredu. Vzhľadom na návrhy snúbencov sme sa rozhodli zmeniť ho na víkendový kurz bez ubytovania.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov: celodenný kurz :  16.01.2016 , 23.01.2016 a 30.01.2016
                             víkendový kurz bez ubytovania: 04.03.-  06.03.2016 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania: 20.05. - 22.05.2016
                             víkendový kurz s ubytovaním:    22.07. - 24.07.2016
                             víkendový kurz bez ubytovania: 23.09. - 25.09.2016
                             mimoriadny kurz: 15.12.  –  17.12.2016

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Hodničákových a Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 22.05. – 28.05.2016
 • 15.05. – 21.05.2016
 • 08.05. – 14.05.2016
 • 01.05. – 07.05.2016
 • 24.04. – 30.04.2016
   1. Minulú nedeľu sa na náš kostol vyzbieralo 1082,19 €. Pán Boh zaplať.
   2. Tento týždeň (nedeľa 22.05. – nedeľa 29.05.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Ohradzanskej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (29.05.2016) putovný obraz preberá rodina Leitnerová.
   3. Zajtra (pondelok 23.05.2016) bude sv. omša o 6:30 hod.
   4. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. V našej farnosti budú sv. omše ráno o 6:30 hod. a popoludní o 15:30 hod. Spoločná sv. omša s veriacimi z dolnej farnosti, spojená s procesiou Božieho Tela, ktorú zakončíme v našom chráme, bude o 17:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža. Srdečne vás všetkých pozývame.
   5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Do 17:00 hod. bude možnosť generálnej sviatosti zmierenia, či duchovného rozhovoru. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša. Srdečne pozývame.
   6. V tomto mimoriadnom Sv. roku milosrdenstva sa v sobotu 11.06.2016 v Smižanoch uskutoční stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Záujemcovia nahláste sa u p. Gribaninovej.
   7. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                    ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ
   8. Pán života a smrti si k sebe povolal 64 – ročného Ing. Františka Leitnera. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré ste venovali pri minulotýždňovej zbierke na katolícke masmédiá. Vyzbieralo sa 261,99 €.
 2. Dnešnú nedeľu (15.05.2016) je zbierka na náš kostol. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 3. Dnešnou Turíčnou nedeľou končíme veľkonočné obdobie a zajtrajším dňom začína obdobie „cez rok“. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
 4. Tento týždeň (nedeľa 15.05. – nedeľa 22.05.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Žukovičovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (22.05.2016) putovný obraz preberá rodina Ohradzanská.
 5. Zajtrajší Svätodušný pondelok vás pozývame zasvätiť účasťou na sv. omši o 18:00 hod.
 6. V utorok sa v kostole sv. Jozefa, robotníka v Zemplínskych Hámroch uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov sninského dekanátu z dôvodu kňazských rekolekcií a pri príležitosti 5. výročia smrti duchovného otca Jaroslava Naščáka. Srdečne pozývame. V tento deň bude sv. omša o 6:30 hod.
 7. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Do 17:00 hod. bude možnosť generálnej sviatosti zmierenia, či duchovného rozhovoru. Poklona potrvá do sv. omše, ktorá bude o 18:00 hod. a po nej bude krátka adorácia spojená s individuálnym eucharistickým požehnaním. Srdečne pozývame.
 8. Na budúcu nedeľu (22.05.2016) z dôvodu vysluhovania sviatosti birmovania vo farnosti Povýšenia sv. Kríža bude len jedna sv. omša o 7:30 hod.
 9. V tomto mimoriadnom Sv. roku milosrdenstva sa v sobotu 11.06.2016 v Smižanoch uskutoční stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Záujemcovia nahláste sa u p. Gribaninovej.
 10. Na veľkonočnú kvetinovú výzdobu sa vyzbieralo 300,20 €. Pán Boh zaplať.
 11. Pán Boh zaplať Bohuznámemu sponzorovi, ktorý nám sponzoroval mincovník.
 12. Kancelária: streda, štvrtok a piatok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                UTOROK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Dnešnú nedeľu (08.05.2016) je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za milodary.
 2. Na budúcu nedeľu (15.05.2016) bude zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 3. Tento týždeň (nedeľa 08.05. – nedeľa 15.05.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Vasilišinovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (15.05.2016) putovný obraz preberá rodina Žukovičová.
 4. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod.
 5. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 6. Od pondelka do soboty sa budeme spoločne modliť deviatnik k Duchu Svätému vždy 10 min. pred sv. omšou a hneď po jeho skončení bude nasledovať májová pobožnosť.
 7. V piatok slávime liturgickú spomienku na Pannu Máriu Fatimskú. O 15:00 hod. vás pozývame prežiť Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou a o 17:00 hod. bude fatimská pobožnosť.
 8. V sobotu vás srdečne pozývame na spoločné slávenie Turíčnej vigílie, ktorá začne o 17:00 hod. mariánskym večeradlom a o 18:00 hod. slávnostnou vigíliou v kostole Povýšenia sv. Kríža.
 9. Spoveď rodičov, krstných rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich:
  Streda od 16:00 hod. do 17:00 hod., štvrtok  a piatok od 16:30 hod. do 17:30 hod.
 10. Nácviky prvoprijímajúcich:
  Pondelok a streda o 15:00 hod. V sobotu o 8:30 hod. ukončenie deviatnika pred prvým sv. prijímaním a generálka v kostole. Po skončení generálky spoveď prvoprijímajúcich.
 11. Na budúcu  nedeľu o 10:00 hod. bude slávnosť prvého sv. prijímania. Prosím všetkých prvoprijímajúcich, aby sa zhromaždili o 9:45 hod. pred kostolom. Prosím o dochvíľnosť.
 12. V dňoch 05.05. – 15.05.2016 sa v Gaboltove bude konať Turíčna novéna. Náš dekanát má program vo štvrtok (12.05.2016) od 17:00 hod. do 21:00 hod. Odchod autobusu bude o 13:30 hod. z námestia pred našim kostolom. Návrat vo večerných hodinách. Záujemcovia nahláste sa u p. Leitnerovej. Povzbudzujeme k účasti na spomínanej púti.
 13. V tomto mimoriadnom Sv. roku milosrdenstva sa v sobotu 11.06.2016 v Smižanoch uskutoční stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Záujemcovia nahláste sa u p. Gribaninovej.
 14. Kancelária: V tomto týždni kvôli popoludňajšiemu spovedaniu ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom dohovore.
 15. Pán života a smrti si k sebe povolal 85 – ročnú Rozáliu Anatálekovú, 82- ročnú Katarínu Roháčovú a 81 – ročného Andreja Štenka.Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Srdečné Pán Boh zaplať za milodary, ktoré ste minulú nedeľu venovali pri celoeurópskej zbierke na pomoc Ukrajine. Vyzbieralo sa 399,55 €.
 2. Na budúcu nedeľu (08.05.2016) bude zbierka na katolícke masmédiá. Vopred Pán Boh zaplať.
 3. Tento týždeň (nedeľa 01.05. – nedeľa 08.05.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Morochovičovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (08.05.2016) putovný obraz preberá rodina Vasilišinová.
 4. Od pondelka (02.05.2016) vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré budú začínať vždy 5 min. pred každou sv. omšou, okrem nedele, kedy sa litánie pomodlíte po modlitbe sv. ruženca pred oboma sv. omšami.
 5. Zajtra (pondelok 02.05.2016) bude sv. omša o 6:30 hod.
 6. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod. Po nej sa budú zapisovať úmysly sv. omší na mesiac jún. Poradové čísla sa budú rozdávať o 15:30 hod.
 7. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod.
 8. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše. O 15:00 hod. vás pozývame na Hodinu milosrdenstva. O 18:00 hod. sv. omša, v závere ktorej pred vyloženou Sviatosťou oltárnou spoločne začneme deviatnik k Duchu Svätému a po ňom bude nasledovať eucharistické požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 9. V sobotu o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, po jej skončení májová pobožnosť a o 7:00 hod. sv. omša.
 10. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať takto: utorok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod. Vo štvrtok z dôvodu prikázaného sviatku sa spovedať nebude.
 11. V dňoch 05.05. – 15.05.2016 sa v Gaboltove bude konať Turíčna novéna. Náš dekanát má program vo štvrtok (12.05.2016) od 17:00 hod. do 21:00 hod. Odchod autobusu bude o 13:30 hod. z námestia pred našim kostolom. Návrat vo večerných hodinách. Záujemcovia nahláste sa u p. Leitnerovej. Povzbudzujeme k účasti na spomínanej púti.
 12. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Srdečné Pán Boh zaplať za milodary, ktoré ste minulú nedeľu venovali pri zbierke na kňazský seminár v Košiciach. Vyzbieralo sa 289,90 €.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej celoeurópskej zbierke na pomoc Ukrajine.
 3. Dnes (nedeľa 24.04.2016) vás pozývame na Koncert žalmov v podaní otcov saleziánov, ktorý sa uskutoční v kostole Povýšenia sv. Kríža o 15:00 hod.
 4. Tento týždeň (nedeľa 24.04. – nedeľa 01.05.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Durkajovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (01.05.2016) putovný obraz preberá rodina Morochovičová.
 5. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 6. V piatok a v sobotu budú sv. omše o 7:15 hod. a na budúcu nedeľu (01.05.2016) bude len jedna sv. omša o 7:30 hod.
 7. Zraz prihlásených na arcidiecéznu púť do Poľska bude v piatok 29.04.2016 o 6:00 hod. na parkovisku pri kostole Povýšenia sv. Kríža. Prosím o dochvíľnosť. Odporúčam dobre si všimnúť pokyny, ktoré ste obdržali z CK Awertravel.
 8. Z dôvodu mojej účasti na arcidiecéznej púti budú od piatku do nedele farnosť zastupovať kňazi z farnosti Povýšenia sv. Kríža. Preto v súrnom prípade telefonujte na tieto čísla: 0918 601 051 alebo 057/762 22 34.
 9. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                              PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes29
Včera89
Tento týždeň309
Tento mesiac1648
Spolu37407
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers