nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • 100. rokov zjavení vo Fatime
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2017
 • Vizualizácia exteriéru kostola

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2017

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  20.01.-  22.01.2017
                             víkendový kurz bez ubytovania:  24.02. - 26.02.2017 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  19.05.-  21.05.2017
                             víkendový kurz s ubytovaním:    28.07. - 30.07.2017
                             víkendový kurz bez ubytovania: 22.09. - 24.09.2017
                             mimoriadny kurz:                       14.12. - 16.12.2017

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 28.05. – 03.06.2017
 • 21.05. – 27.05.2017
 • 14.05. – 20.05.2017
 • 07.05. – 14.05.2017
 • 30.04. – 06.05.2017
 1. Pri zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 786,07 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na katolícke masmédiá.
 3. Vo štvrtok podľa rozpisu z arcibiskupského úradu pripadla našej farnosti celodenná farská poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne o 8:00 hod. O 17:45 hod. bude ukončenie poklony a o 18:00 hod. sv. omša.
 4. V piatok dopoludnia navštívim chorých. Celodenná poklona Sviatosti oltárnej nebude. Nahrádza ju štvrtková farská poklona. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva.
 5. V sobotu o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 7:00 hod. sv. omša.
 6. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať takto: utorok, štvrtok a piatok
  od 16:00 hod. do 17:30 hod., v stredu (hlavne prvoprijímajúci a mládež)
  od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 7. Úmysly sv. omší na mesiac júl sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 8. Od pondelka do soboty sa  v závere každej sv. omše budeme spoločne modliť deviatnik k Duchu Svätému.
 9. Na budúcu sobotu vás srdečne pozývame na spoločné slávenie Turíčnej vigílie, o 18:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža.
 10. Budúcou nedeľou Zoslania Ducha Svätého končíme veľkonočné obdobie. Nedeľné sv. omše budú v mesiacoch jún, júl a august o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 11. V mesiaci júni sa budeme v úvode sv. omše modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 12. Kancelária:  V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za milodary.
 3. V stredu o 17:30 hod. pozývame našich prvoprijímajúcich na sv. omšu. Povzbudzujeme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby počas týždňa spolu s nimi prichádzali na sv. omšu, predné lavice budú vyhradené pre nich.
 4. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod.
 5. V piatok o 15:00 hod. vás pozývame na Hodinu milosrdenstva. O 18:00 hod. sv. omša, v závere ktorej pred vyloženou Sviatosťou oltárnou spoločne začneme deviatnik k Duchu Svätému a po ňom bude nasledovať eucharistické požehnanie.
 6. V sobotu o 6:50 hod. bude deviatnik k Duchu Sv. a o 7:00 hod. sv. omša.
 7. Na budúcu nedeľu bude v Kamenici nad Cirochou odpustová slávnosť Nanebovstúpenia Pána spojená s požehnaním nového Pastoračného domu Sv. Rodiny. Slávnostnú sv. omšu o 10:30 hod. bude vo farskom kostole v Kamenici nad Cirochou celebrovať o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. Z tohto dôvodu budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 8:30 hod.
 8. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                       ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 76 – ročnú Rozáliu Pekárikovú a 83 – ročnú Katarínu Švenkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré ste venovali na kňazský seminár v Košiciach. Vyzbieralo sa 286,70 €.
 2. V utorok sa vo farnosti Mena Panny Márie v Ptičom uskutočnia rekolekcie kňazov sninského dekanátu. Začiatok je o 8:00 hod. celodekanátnym mariánskym večeradlom a o 9:00 hod. sv. omša. Srdečne pozývame. Z tohto dôvodu bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 5. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                       UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 6. Pán života a smrti si k sebe povolal 65 – ročnú Máriu Gézovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na kňazský seminár v Košiciach.
 2. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod. O 16:30 hod. prosíme o stretnutie rodičov našich prvoprijímajúcich. Pripomínam, že od piatku je potrebné spolu s deťmi začať deviatnik pred prvým sv. prijímaním.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 5. V sobotu máme liturgickú spomienku na Fatimskú Pannu Máriu. O 7:00 hod. vás pozývame na pobožnosť fatimskej soboty a o 8:00 hod. sv. omša.
 6. Na veľkonočnú kvetinovú výzdobu sa vyzbieralo 433,18 €. Pán Boh zaplať.
 7. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                       UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Od pondelka vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré budú začínať vždy 5 min. pred každou sv. omšou, okrem nedele, kedy sa litánie pomodlíte po modlitbe posv. ruženca pred oboma sv. omšami.
 2. V utorok po večernej sv. omši budem zapisovať úmysly sv. omší na mesiac jún.
 3. V stredu bude sv. omša o 6:30 hod.
 4. V piatok bude sv. omša o 6:30 hod. Dopoludnia spoveď chorých.
 5. V sobotu o 8:30 hod. bude sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti birmovania.
 6. Prvopiatkové spovedanie: utorok a štvrtok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v stredu a piatok od 5:30 hod. do 6:15 hod.
 7. Na budúcu nedeľu (07.05.2017) bude zbierka na kňazský seminár v Košiciach. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 8. Farnosť Belá n/Cir. organizuje púť Czenstochówa - Licheń - Kraków v dňoch 15. - 20.05.2017. Cena 130,- € (cestovné, ubytovanie, celodenná strava). Záujemci nech sa prihlásia čím skôr na t. č. 0915 975 933.
 9. Dávame do pozornosti seniorom možnosť navštevovať Denný stacionár v Snine. Bližšie informácie získate priamo v dennom stacionári, ktorý sa nachádza v budove CCVČ na prízemí – je to budova oproti kostolu Povýšenia sv. Kríža.
 10. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes59
Včera155
Tento týždeň59
Tento mesiac3523
Spolu69125
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers