nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Svätý rok milosrdenstva
 • Odpustky v Svätom roku milosrdenstva
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2016
 • Vizualizácia exteriéru kostola
KOSTOL BOŽIEHO MILOSRDENSTVA je privilegovaným chrámom s Bránou milosrdenstva
 
Milý pútnik! Pri vstúpení do privilegovaného chrámu mimoriadneho Svätého rokumilosrdenstva môžeš v ňom získať úplné odpustky.
 
Čo sú to úplné odpustky?
Pri sv. spovedi sa nám odpúšťajú všetky úprimne vyznané hriechy, ale tresty zostávajú. Pri úplných odpustkoch sa nám odpúšťajú všetky dočasné tresty, ktoré sme si za spáchané hriechy zaslúžili.
 
Ako získať úplné odpustky spojené s milosťami svätého roka milosrdenstva?
Svätý Otec v túžbe, aby jubileum bolo skutočným stretnutím s Božím milosrdenstvom, udelil odpustky, ktorých získanie je spojené predovšetkým:
 • so sviatosťou zmierenia,
 • so slávením Eucharistie (svätej omše) a sv. prijímaním,
 • s vyznaním viery,
 • a s modlitbou za Svätého Otca a na úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.


Získajú ich:

 • tí, ktorí uskutočnia krátku púť a prejdú svätou bránou;
 • chorí a starí, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova a budú prežívať s vierou a nádejou svoju chorobu a utrpenie ako blízkosť s Kristom, prijmúc Eucharistiu (sväté prijímanie) alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a spoločnej modlitbe aj prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov (rádio, či televízia);
 • tí, ktorí vykonajú skutok telesného či duchovného milosrdenstva (pozri Jednotný katolícky spevník);
 • zosnulí, ak sa spojíme s nimi v modlitbe za nich, najmä pri Eucharistii;
 • odpustky sa dajú získať aj za živých (tie môže získať len každý sám za seba!!!);
 • odpustky môžu získať iba tí, ktorí sú v stave milosti posväcujúcej a pri sv. omši pristúpia k sv. prijímaniu!!!;
Čítať ďalej

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2016
Ponúkame vám na výber zo štyroch možností prípravy:

celodenný kurz

sa koná v tri po sebe idúce soboty . Môže byť vhodnou formou pre tých, ktorí sú cez týždeň zavalení povinnosťami alebo tých, ktorí sú z väčšej vzdialenosti od miesta konania kurzu. Je treba rátať s príspevkom na stravu a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed a občerstvenie). Nahrádza večerný kurz, ktorý trval 10 týždňov každú stredu. Vzhľadom na návrhy snúbencov sme sa rozhodli zmeniť ho na víkendový kurz bez ubytovania.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov: celodenný kurz :  16.01.2016 , 23.01.2016 a 30.01.2016
                             víkendový kurz bez ubytovania: 04.03.-  06.03.2016 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania: 20.05. - 22.05.2016
                             víkendový kurz s ubytovaním:    22.07. - 24.07.2016
                             víkendový kurz bez ubytovania: 23.09. - 25.09.2016
                             mimoriadny kurz: 15.12.  –  17.12.2016

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Hodničákových a Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 25.09. – 01.10.2016
 • 18.09. – 24.09.2016
 • 11.09. – 17.09.2016
 • 04.09. – 10.09.2016
 • 28.08. – 03.09.2016
 1. Pri zbierke na rádio Lumen sa vyzbieralo 321,62 €. Pán Boh zaplať.
 2. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré dnes venujete pri zbierke na náš kostol.
 3. Tento týždeň (nedeľa 25.09. – nedeľa 02.10.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Kataríny Aľušíkovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (02.10.2016) putovný obraz preberá rodina p. Vladimíra Pľutu.
 4. Zajtra (pondelok 26.09.2016) bude sv. omša o 6:30 hod.
 5. V utorok po sv. omši budú modlitby otcov.
 6. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 7. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Do 17:00 hod. bude možnosť generálnej sviatosti zmierenia, či duchovného rozhovoru. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 8. V sobotu o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 7:00 hod. sv. omša.
 9. Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 8:00 hod. a o 10:00 hod.
 10. V rámci aktivity „40 dní pôstu a modlitieb za kňazov“ pripravujeme celonočnú adoráciu, ktorá začne vo štvrtok (06.10.2016) po večernej sv. omši a ukončí sa v piatok (07.10.2016) pred večernou sv. omšou.
 11. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                                 PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 12. Pán života a smrti si k sebe povolal 80 – ročnú Gizelu Kažimírovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
  1. Vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na jediné katolícke rádio na Slovensku, rádio Lumen. Zbierka na náš kostol bude na budúcu nedeľu (25.09.2016).
  2. Tento týždeň (nedeľa 18.09. – nedeľa 25.09.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Mikovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu ned eľu (25.09.2016) putovný obraz preberá rodina p. Kataríny Aľušíkovej.
  3. Zajtra (pondelok 19.09.2016) bude sv. omša o 6:30 hod.
  4. V utorok Sv. Otec František bude v Assisi predsedať medzináboženskému stretnutiu. Je to Deň modlitieb za pokoj. Pripojme sa aj my spoločnou modlitbou k spomínanej aktivite a takto duchovne podporme Sv. Otca. Na daný úmysel bude aj mariánske večeradlo o 17:00 hod. Po večernej sv. omši pozývame na modlitby našich otcov, mužov.
  5. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
  6. Vo štvrtok sv. omša nebude.
  7. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Do 17:00 hod. bude možnosť generálnej sviatosti zmierenia, či duchovného rozhovoru. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša. Srdečne pozývame. Po večernej sv. omši bude úvodné stretnutie birmovancov. Účasť na stretnutí je nutná.
  8. Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 7:00 hod. a o 8:30 hod.
  9. Nezabudnime na prebiehajúcu aktivitu „40 dní pôstu a modlitieb za kňazov“ a na  konkrétny deň, ktorý ste si vybrali.
  10. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.                          
                                                  ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
  11. Pán života a smrti si k sebe povolal 68 – ročného Jozefa Hanca. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Tento týždeň (nedeľa 11.09. – nedeľa 18.09.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Pľutovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (18.09.2016) putovný obraz preberá rodina Miková.
 2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na modlitby našich otcov, mužov.
 3. V stredu máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, ktorý vás pozývame zasvätiť účasťou na sv. omši o 17:30 hod.
 4. Vo štvrtok máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Keďže je deň pracovného pokoja, sv. omše budú o 7:00 hod. a o 9:00 hod. V tento deň náš otec kardinál Jozef Tomko oslávi 37. výročie svojej biskupskej vysviacky. Pamätajme naňho vo svojich modlitbách. Keďže kaplnka na starom cintoríne nesie titul Sedembolestnej Panny Márie, preto vo štvrtok o 10:30 hod. bude v tejto kaplnke slávnostná odpustová sv. omša, ktorú bude celebrovať sninský rodák dp. Jozef Barláš. Srdečne pozývame.
 5. V rámci mimoriadneho Sv. roka milosrdenstva v piatok pri sv. omši privítame veriacich z farnosti Dlhé nad Cirochou a Modra nad Cirochou. Program bude nasledovný: 17:00 hod. – privítanie pútnikov, po ňom modlitba posv. ruženca o 18:00 hod. sv. omša, ktorá bude zakončená eucharistickou adoráciou a požehnaním a na záver púte možnosť uctenia si relikvie sv. Faustíny.
 6. Pozývame vás na prvé dožinkové slávnosti v našom meste, ktoré sa uskutočnia na budúcu nedeľu (18.09.2016) s nasledovným programom: 10:30 hod. slávnostná dožinková sv. omša v kostole Povýšenia sv. Kríža a o 12:00 hod. bude program pokračovať na starom ihrisku v Snine. Z tohto dôvodu budú na budúcu nedeľu sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Medzi sv. omšami cca o 8:00 hod. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Zároveň v túto nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na rádio Lumen. Preto sa naša pravidelná zbierka na kostol prekladá na nedeľu 25.09.2016.
 7.  V Nosteri si všimnite rozpis tých, ktorí ste sa prihlásili do aktivity „40 dní pôstu a modlitieb za kňazov“, aby ste nezabudli na deň, ktorý ste si vybrali.
 8. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.                         
                                              ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 87 – ročnú Annu Mackaničovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Farnosť Povýšenia sv. Kríža pozýva rodiny s deťmi na Farfest, ktorý sa uskutoční dnes ( nedeľa 04.09.2016) ako bodka za letnými prázdninami. Začiatok je o 14:00 hod. na námestí pred kostolom Povýšenia sv. Kríža. Všetci ste srdečne pozvaní príjemne stráviť nedeľné popoludnie so svojimi rodinami.
 2. Tento týždeň (nedeľa 04.09. – nedeľa 11.09.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Márie Dunajovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (11.09.2016) putovný obraz preberá rodina Pľutová.
 3. Od pondelka budú sv. omše v pracovné dni znova o 18:00 hod., v stredy o 17:30 hod., v soboty o 7:00 hod. a v nedele o 8:00 hod. a 10:00 hod. okrem zmien, na ktoré budete vždy vopred upozornení.
 4. V utorok po večernej sv. omši pozývame na modlitby našich otcov, mužov.
 5. Vo štvrtok máme sviatok Narodenia Panny Márie, ktorý vás pozývame zasvätiť účasťou na sv. omši o 18:00 hod.
 6. V piatok bude sv. omša ráno o 6:30 hod. Večerná nebude.
 7. Na budúcu nedeľu (11.09.2016) bude v dolnej farnosti odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža. Slávnostnú sv. omšu o 10:30 hod., bude celebrovať kancelár arcibiskupského úradu v Košiciach Mons. JCDr. Juraj Kamas, PhD. Z tohto dôvodu bude u nás len jedna sv. omša a to o 9:00 hod.
 8. Od 15.09.2016 (sviatok Sedembolestnej Panny Márie) do 24.10.2016 bude prebiehať iniciatíva 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku. Táto  reťaz pôstu a modlitieb je obetovaná za povolania, za silu v krízach, za vnútorné uzdravenie a za požehnanie pre službu kňazov. Pôst si volí každý sám – podľa svojich možností a schopností. Odporúča sa v daný deň zúčastniť sa na sv. omši a obetovať ju za kňazov. Takisto sprevádzať svojou modlitbou počas týchto 40 dní našich kňazov. Kto má záujem zapojiť sa do tejto iniciatívy, nech sa nahlási v sakristii a vyberie si jeden deň modlitieb a pôstu.
 9. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                             PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 10. Pán života a smrti si k sebe povolal 70 – ročného Štefana Grecka. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Tento týždeň (nedeľa 28.08. – nedeľa 04.09.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Klimovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (04.09.2016) putovný obraz preberá rodina p. Márie Dunajovej.
 2. Minulú nedeľu sa na náš kostol vyzbieralo 853,78 €. Pán Boh zaplať.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac október sa budú zapisovať v stredu po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 4. Vo štvrtok sa v košickej katedrále sv. Alžbety uskutoční biskupská vysviacka novovymenovaného košického pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča so začiatkom o 10:00 hod. Sprevádzajme nášho nového pomocného otca biskupa svojimi modlitbami.
 5. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia a eucharistické požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 6. V sobotu o 5:30 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty a o 6:30 hod. sv. omša
 7. Prvopiatkové spovedanie: pondelok, streda a piatok od 16:30 hod. do 18:00 hod., utorok a štvrtok od 5:30 hod. do 6:15 hod.  
 8. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok   29.08.2016:   18:30 hod. Štvrtok 01.09.2016: 06:30 hod.
  Utorok 30.08.2016:   06:30 hod. Piatok 02.09.2016: 18:30 hod.
  Streda 31.08.2016:   18:30 hod. Sobota 03.09.2016: 06:30 hod.
  Nedeľa 04.09.2016: 07:00 hod. 09:00 hod.
 9. Od 15.09.2016 (sviatok Sedembolestnej Panny Márie) do 24.10.2016 bude prebiehať iniciatíva 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku. Táto  reťaz pôstu a modlitieb je obetovaná za povolania, za silu v krízach, za vnútorné uzdravenie a za požehnanie pre službu kňazov. Pôst si volí každý sám – podľa svojich možností a schopností. Odporúča sa v daný deň zúčastniť sa na sv. omši a obetovať ju za kňazov. Takisto sprevádzať svojou modlitbou počas týchto 40 dní našich kňazov. Kto má záujem zapojiť sa do tejto iniciatívy, nech sa nahlási v sakristii a vyberie si jeden deň modlitieb a pôstu.
 10. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes38
Včera52
Tento týždeň144
Tento mesiac2028
Spolu45035
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers