nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • 100 rokov fatimských zjavení
 • Program púte Fatima 2017
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2017
 • Vizualizácia exteriéru kostola

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2017

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  20.01.-  22.01.2017
                             víkendový kurz bez ubytovania:  24.02. - 26.02.2017 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  19.05.-  21.05.2017
                             víkendový kurz s ubytovaním:    28.07. - 30.07.2017
                             víkendový kurz bez ubytovania: 22.09. - 24.09.2017
                             mimoriadny kurz:                       14.12. - 16.12.2017

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 26.02. – 04.03.2017
 • 19.02. – 25.02.2017
 • 12.02. – 18.02.2017
 • 05.02. – 11.02.2017
 • 29.01. – 04.02.2017
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na náš kostol vyzbieralo 923,40 €. Pán Boh zaplať.
 2. Na budúcu nedeľu (05.03.2017) bude pri sv. omšiach jarná zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 3. Odprosujúca fašiangová poklona Sviatosti oltárnej bude dnes (nedeľa 26.02.2017) po druhej sv. omši do 15:00 hod. O 15:00 hod. Hodina Božieho milosrdenstva, eucharistické požehnanie a ukončenie poklony. V pondelok a v utorok od 7:30 hod. do 17:45 hod. Srdečne vás pozývame.
 4. V stredu je Popolcová streda, ktorou vstupujeme do pôstneho obdobia. Je to deň prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. To znamená, že veriaci od 18 do 60 rokov sú povinní zachovať prísny pôst (najviac tri krát za deň sa najesť, z toho len raz dosýta) a od 14 rokov sa zdržať mäsitého pokrmu – tento úkon sa nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. Pri oboch sv. omšiach bude obrad značenia popolom. Stretnutie prvoprijímajúcich bude o 16:30 hod.
 5. Vo štvrtok náš emeritný otec arcibisku p Mons. Alojz Tkáč oslávi 83 rokov svojho života. Prosme Všemohúceho, nech ho zachová vo svojej milosti a láske, nech ho zahrnie pevným zdravým a nech ho vedie svetlo Ducha Svätého. Po sv. omši sa budú zapisovať úmysly sv. omší na mesiac apríl. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 6. V piatok celodenná poklona Sviatosti oltárnej nebude. Nahrádza ju celodenná odprosujúca fašiangová poklona. O 17:15 hod. bude pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budú modliť matky. O 18:00 hod. sv. omša, po ktorej bude krátka adorácia a eucharistické požehnanie. Po sv. omši stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 7. V sobotu o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 7:00 hod. sv. omša.
 8. Sviatosť zmierenia v tomto prvopiatkovom týždni : v utorok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod. V stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod. V tento deň uprednostniť deti a mládež.
 9. Počas piatich pôstnych nedieľ, počnúc budúcou prvou pôstnou nedeľou, vás pozývame do kostola Povýšenia sv. Kríža na pôstne kázne, ktoré povedie Mons. Marián Čižmár na tému „Fatimské posolstvo a súčasnosť“. Pôstna kázeň začína vždy po pobožnosti krížovej cesty.
 10. Keďže 25.03.2017 končí členom našej FR 5-ročné členské obdobie, je potrebné, aby prebehli nové voľby do FR. V priložených lístkoch v Nosteri napíšte štyri mená svojich kandidátov do FR, ktoré potom budú na hlasovacom lístku. Lístky s menami vhoďte do označenej urny do budúcej nedele 05.03.2017.
 11. V tomto jubilejnom roku zjavení vo Fatime vás pozývame na púť do Fatimy. Spôsob dopravy je kombinovaný – tam letecky a späť autobusom. V programe je návšteva miest ako Lurdy, La Salette, Turín. Cena je 580 €. Dátum púte je od 08.10. do 16.10.2017. Záujemcovia môžete sa nahlásiť v CK Prima u p. Mgr. Petra Bačika na tel. č. 0905 443 321 alebo v kancelárii farského úradu Povýšenia sv. Kríža. Podrobný program púte nájdete na nástenke aj na webovej stránke našej farnosti.
 12. Ponúkame brožúrku modlitieb pre tehotné mamičky, cena: 3 €. Môžete si ju zakúpiť v sakristii.
 13. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Úprimné Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol a potreby farnosti.
 2. V stredu o 16:30 hod. pozývame rodičov našich prvoprijímajúcich na veľké rodičovské stretnutie. Hosťom stretnutia bude psychológ. Účasť aspoň jedného z rodičov je dôležitá. Sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša za účasti birmovancov.
 4. V tomto jubilejnom roku zjavení vo Fatime vás pozývame na púť do Fatimy. Spôsob dopravy je kombinovaný – tam letecky a späť autobusom. V programe je návšteva miest ako Lurdy, La Salette, Turín. Cena je 580 €. Dátum púte je od 08.10. do 16.10.2017. Záujemcovia môžete sa nahlásiť v CK Prima u p. Mgr. Petra Bačika na  tel. č. 0905 443 321. Podrobný program púte nájdete na nástenke aj na webovej stránke našej farnosti.
 5. Ponúkame brožúrku modlitieb pre tehotné mamičky, cena: 3 € a brožúrku Pobožnosti fatimských sobôt, cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť v sakristii.
 6. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                                     PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 7. Pán života a smrti si k sebe povolal  71 – ročnú Jolanu Vrábľovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Na budúcu nedeľu (19.02.2017) bude zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 2. V pondelok  (13.02.2017) pozývame všetkých darcov a prvodarcov na mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční v Dome humanity SČK v Snine od 7:00 hod. do 12:00 hod. s valentínskym prekvapením.
 3. V utorok sa vo farnosti Povýšenia sv. Kríža uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. Vo štvrtok bude sv. omša o 6:30 hod. Večerná nebude.
 6. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. O 18:00 hod. sv. omša za účasti birmovancov. Po sv. omši eucharistická adorácia spojená s individuálnym eucharistickým požehnaním.
 7. Na budúcu sobotu sa uskutoční Farská fašiangová veselica v spoločenskej sále SOŠ v Snine so začiatkom o 17:00 hod.
 8. Manželské páry našej farnosti srdečne pozývame prežiť Národný týždeň manželstva, ktorý sa uskutoční od 13.02.2017 do 19.02.2017. Záujemcovia, nahlásiť sa môžete u p. Gabriely Jankovej osobne alebo na t.č. 0915 236 962. Podrobný program nájdete na nástenke, na webovej stránke našej farnosti, aj v Nosteri.
 9. Ponúkame brožúrku modlitieb pre tehotné mamičky. Môžete si ju zakúpiť v sakristii. Cena: 3 €.
 10. Kancelária: streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                       UTOROK, ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 2. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša za účasti birmovancov.
 3. V sobotu je 25. svetový deň chorých. Myslime v tento deň vo svojich modlitbách na našich chorých a trpiacich. Sv. omša spojená s vysluhovaním  sviatosti pomazania chorých bude o 9:00 hod. Pozývame všetkých vážne a ťažko chorých a starších nad 60 rokov.
 4. Manželské páry našej farnosti srdečne pozývame prežiť Národný týždeň manželstva, ktorý sa uskutoční od 13.02.2017 do 19.02.2017. Záujemcovia, nahlásiť sa môžete u Gabriely Jankovej osobne alebo na t.č. 0915 236 962. Podrobný program nájdete na nástenke, na webovej stránke našej farnosti a bude uverejnený aj v budúcom čísle Nosteru.
 5. Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v sobotu 06.05.2017 o 8:30 hod. a slávnosť prvého sv. prijímania bude v nedeľu 21.05.2017 o 10:00 hod.
 6. Ponúkame brožúrku modlitieb pre tehotné mamičky. Môžete si ju zakúpiť v sakristii. Cena: 3 €.
 7. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                     PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 8. Pán života a smrti si k sebe povolal 72 – ročnú Annu Gabaľovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pri zbierke na pomoc kresťanom po zemetrasení v Taliansku sa vyzbieralo 409,80 €. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 2. Zajtra (pondelok 30.01.2017) náš otec arcibiskup Mons. Bernard Bober oslávi 24. výročie svojej biskupskej vysviacky. Modlime sa zaňho, aby ho Pán zachoval vo svojej milosti a v pevnom zdraví.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. Vo štvrtok máme sviatok Obetovania Pána (Hromnice). V úvode sv. omše bude požehnanie hromničných sviec, ktoré si so sebou prinesiete.  Po sv. omši sa budú zapisovať úmysly sv. omší na mesiac marec. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 5. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do 17:45 hod., kedy bude prvopiatková eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša v ktorej závere bude individuálne svätoblažejské požehnanie hrdiel. Potom stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 6. V sobotu o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 7:00 hod. sv. omša.
 7. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v utorok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod. V stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 8. Pozývame vás na Farskú fašiangovú veselicu, ktorá sa uskutoční 18.02.2017 v spoločenskej sále SOŠ Snina. Cena vstupenky je 25 € a môžete si ju zakúpiť v sakristii do konca januára.  
 9. Ponúkame brožúrku modlitieb pre tehotné mamičky. Môžete si ju zakúpiť v sakristii. Cena: 3 €.
 10. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si     môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 3 – mesačného Sebastiána Cvernu a 86 – ročnú Helenu Kováčovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes28
Včera103
Tento týždeň131
Tento mesiac2512
Spolu58308
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers