nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Svätý rok milosrdenstva
 • Odpustky v Svätom roku milosrdenstva
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2016
 • Vizualizácia exteriéru kostola
KOSTOL BOŽIEHO MILOSRDENSTVA je privilegovaným chrámom s Bránou milosrdenstva
 
Milý pútnik! Pri vstúpení do privilegovaného chrámu mimoriadneho Svätého rokumilosrdenstva môžeš v ňom získať úplné odpustky.
 
Čo sú to úplné odpustky?
Pri sv. spovedi sa nám odpúšťajú všetky úprimne vyznané hriechy, ale tresty zostávajú. Pri úplných odpustkoch sa nám odpúšťajú všetky dočasné tresty, ktoré sme si za spáchané hriechy zaslúžili.
 
Ako získať úplné odpustky spojené s milosťami svätého roka milosrdenstva?
Svätý Otec v túžbe, aby jubileum bolo skutočným stretnutím s Božím milosrdenstvom, udelil odpustky, ktorých získanie je spojené predovšetkým:
 • so sviatosťou zmierenia,
 • so slávením Eucharistie (svätej omše) a sv. prijímaním,
 • s vyznaním viery,
 • a s modlitbou za Svätého Otca a na úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.


Získajú ich:

 • tí, ktorí uskutočnia krátku púť a prejdú svätou bránou;
 • chorí a starí, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova a budú prežívať s vierou a nádejou svoju chorobu a utrpenie ako blízkosť s Kristom, prijmúc Eucharistiu (sväté prijímanie) alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a spoločnej modlitbe aj prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov (rádio, či televízia);
 • tí, ktorí vykonajú skutok telesného či duchovného milosrdenstva (pozri Jednotný katolícky spevník);
 • zosnulí, ak sa spojíme s nimi v modlitbe za nich, najmä pri Eucharistii;
 • odpustky sa dajú získať aj za živých (tie môže získať len každý sám za seba!!!);
 • odpustky môžu získať iba tí, ktorí sú v stave milosti posväcujúcej a pri sv. omši pristúpia k sv. prijímaniu!!!;
Čítať ďalej

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2016
Ponúkame vám na výber zo štyroch možností prípravy:

celodenný kurz

sa koná v tri po sebe idúce soboty . Môže byť vhodnou formou pre tých, ktorí sú cez týždeň zavalení povinnosťami alebo tých, ktorí sú z väčšej vzdialenosti od miesta konania kurzu. Je treba rátať s príspevkom na stravu a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed a občerstvenie). Nahrádza večerný kurz, ktorý trval 10 týždňov každú stredu. Vzhľadom na návrhy snúbencov sme sa rozhodli zmeniť ho na víkendový kurz bez ubytovania.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov: celodenný kurz :  16.01.2016 , 23.01.2016 a 30.01.2016
                             víkendový kurz bez ubytovania: 04.03.-  06.03.2016 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania: 20.05. - 22.05.2016
                             víkendový kurz s ubytovaním:    22.07. - 24.07.2016
                             víkendový kurz bez ubytovania: 23.09. - 25.09.2016
                             mimoriadny kurz: 15.12.  –  17.12.2016

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Hodničákových a Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 28.08. – 03.09.2016
 • 21.08. – 27.08.2016
 • 14.08. – 20.08.2016
 • 07.08. – 13.08.2016
 • 31.07. – 06.08.2016
 1. Tento týždeň (nedeľa 28.08. – nedeľa 04.09.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Klimovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (04.09.2016) putovný obraz preberá rodina p. Márie Dunajovej.
 2. Minulú nedeľu sa na náš kostol vyzbieralo 853,78 €. Pán Boh zaplať.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac október sa budú zapisovať v stredu po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 4. Vo štvrtok sa v košickej katedrále sv. Alžbety uskutoční biskupská vysviacka novovymenovaného košického pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča so začiatkom o 10:00 hod. Sprevádzajme nášho nového pomocného otca biskupa svojimi modlitbami.
 5. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia a eucharistické požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 6. V sobotu o 5:30 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty a o 6:30 hod. sv. omša
 7. Prvopiatkové spovedanie: pondelok, streda a piatok od 16:30 hod. do 18:00 hod., utorok a štvrtok od 5:30 hod. do 6:15 hod.  
 8. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok   29.08.2016:   18:30 hod. Štvrtok 01.09.2016: 06:30 hod.
  Utorok 30.08.2016:   06:30 hod. Piatok 02.09.2016: 18:30 hod.
  Streda 31.08.2016:   18:30 hod. Sobota 03.09.2016: 06:30 hod.
  Nedeľa 04.09.2016: 07:00 hod. 09:00 hod.
 9. Od 15.09.2016 (sviatok Sedembolestnej Panny Márie) do 24.10.2016 bude prebiehať iniciatíva 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku. Táto  reťaz pôstu a modlitieb je obetovaná za povolania, za silu v krízach, za vnútorné uzdravenie a za požehnanie pre službu kňazov. Pôst si volí každý sám – podľa svojich možností a schopností. Odporúča sa v daný deň zúčastniť sa na sv. omši a obetovať ju za kňazov. Takisto sprevádzať svojou modlitbou počas týchto 40 dní našich kňazov. Kto má záujem zapojiť sa do tejto iniciatívy, nech sa nahlási v sakristii a vyberie si jeden deň modlitieb a pôstu.
 10. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Tento týždeň (nedeľa 21.08. – nedeľa 28.08.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Márie Stričkovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (28.08.2016) putovný obraz preberá rodina Klimová.
 2. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 3. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 22.08.2016: 18:30 hod. Štvrtok 25.08.2016: 06:30 hod.
  Utorok 23.08.2016: 06:30 hod. Piatok 26.08.2016: 18:30 hod.
  Streda 24.08.2016: 18:30 hod. Sobota 27.08.2016: 06:30 hod.
  Nedeľa 28.08.2016: 07:00 hod. 09:00 hod.
 4. Najbližšie číslo Nostera, už znova ako týždenník, vyjde na budúcu nedeľu (28.08.2016).
 5. V tomto týždni si svoje úradné záležitosti môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Tento týždeň (nedeľa 14.08. – nedeľa 21.08.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Jozefa Štofíka. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (21.08.2016) putovný obraz preberá rodina p. Márie Stričkovej.
 2. Zajtra (pondelok) máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Zároveň v tento deň oslávime 15. výročie zriadenia našej farnosti. Ďakujme Bohu za našu farskú rodinu a prosme o jej požehnanie do ďalších rokov. Pri oboch sv. omšiach budú požehnané byliny a kvety, ktoré prinesiete.
 3. Zbierka na náš kostol bude na budúcu nedeľu (21.08.2016). Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 4. Na budúcu nedeľu (21.08.2016) sa v Gaboltove uskutoční 14. celoslovenská púť mužov. Program sa začína o 9:00 hod. modlitbou krížovej cesty a vyvrcholí o 16:00 hod. slávnostnou sv. omšou, ktorú bude celebrovať J. E. Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy. Záujemcovia nahláste sa u Petra Vološina osobne alebo na tel. čísle 0908 547 015.
 5. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 15.08.2016: 06:30 a 18:00 hod. Štvrtok 18.08.2016: 06:30 hod.
  Utorok 16.08.2016: 06:30 hod. Piatok 19.08.2016: 18:30 hod.
  Streda 17.08.2016: 18:30 hod. Sobota 20.08.2016: 06:30 hod.
  Nedeľa 21.08.2016: 07:00 hod. 09:00 hod.  
 6. Najbližšie číslo Nostera, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu (28.08.2016).
 7. V tomto týždni si svoje úradné záležitosti môžete vybaviť v stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
  V pondelok z dôvodu prikázaného sviatku bude kancelária zatvorená.
 1. Tento týždeň (nedeľa 07.08. – nedeľa 14.08.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Suchej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (14.08.2016) putovný obraz preberá rodina p. Jozefa Štofíka.
 2. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach oslávime 5. výročie posviacky nášho chrámu. Pozývame vás spoločne Bohu poďakovať za Jeho dielo, ktoré vyrástlo uprostred nášho sídliska.
 3. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 08.08.2016: 18:30 hod. Štvrtok 11.08.2016: 06:30 hod.
  Utorok 09.08.2016: 06:30 hod. Piatok 12.08.2016: 18:30 hod.
  Streda 10.08.2016: 18:30 hod. Sobota 13.08.2016: 06:30 hod.
  Nedeľa 14.08.2016: 07:00 hod. 09:00 hod.  
 4. Najbližšie číslo Nostera, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu (28.08.2016).
 5. V tomto týždni si svoje úradné záležitosti môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 6. Pán života a smrti si k sebe povolal 83- ročného Jána Andrejčíka a 67 – ročnú Pavlínu Pavlíkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Tento týždeň (nedeľa 31.07. – nedeľa 07.08.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine Bartekovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (07.08.2016) putovný obraz preberá rodina Suchá.
 2. Pri zbierke na náš kostol sa minulú vyzbieralo 1.112,65 €. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 3. V utorok je možné získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
 4. Úmysly sv. omší na mesiac september sa budú zapisovať v stredu po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 5. V piatok bude sv. omša o 6:30 hod. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých. Celodenná poklona Sviatosti oltárnej nebude.
 6. V sobotu o 5:30 hod. bude pri vyloženej Sviatosti oltárnej fatimská sobota a o 6:30 hod. sv. omša.
 7. Na budúcu nedeľu (07.08.2016) bude vo farnosti Povýšenia sv. Kríža odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Snežnej. Slávnostnú sv. omšu o 10:30 hod. bude celebrovať Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup spišskej diecézy. Celý podrobný program duchovnej prípravy, ktorá začne v piatok (05.08.2016) i samotnej odpustovej slávnosti si, prosím, všimnite v Nosteri, na webovej stránke našej farnosti alebo vonku na nástenke. Všetci ste srdečne pozvaní na duchovnú prípravu a tiež na samotnú odpustovú slávnosť.
 8. Prvopiatkové spovedanie: V pondelok a v stredu od 16:30 hod. do 18:00 hod.
  V utorok, štvrtok a piatok od 5:30 hod. do 6:15 hod.
 9. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 01.08.2016: 18:30 hod. Štvrtok 04.08.2016: 06:30 hod.
  Utorok 02.08.2016: 06:30 hod. Piatok 05.08.2016: 06:30 hod.
  Streda 03.08.2016: 18:30 hod. Sobota 06.08.2016: 06:30 hod.
  Nedeľa 07.08.2016: 07:00 hod. 09:00 hod.  
 10. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste svojim milodarom prispeli na náš výlet. Vyzbieralo sa: 174 €.
 11. Najbližšie číslo Nostera, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu (28.08.2016).
 12. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes0
Včera91
Tento týždeň0
Tento mesiac1974
Spolu42782
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers