nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Veľkonočné trojdnie 2019
 • Sv. Košickí mučeníci
 • Anna Kolesárová
 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2019
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed (môže byť aj spoločný obed). Občerstvenie bude zabezpečené.

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať, zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré „chcú zatiahnuť na hlbinu“ – aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku. Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:                           

víkendový kurz bez ubytovania: 18.01. - 20.01.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 01.03. - 03.03.2019 v Belej nad Cirochou

večerný kurz                               11.03. – 12.04.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 24.05. - 26.05.2019 v Kamenici nad Cirochou

víkendový kurz s ubytovaním:   26.07. - 28.07.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 20.09. - 22.09.2019

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 14.04. – 20.04.2019
 • 07.04. – 13.04.2019
 • 31.03. – 06.04.2019
 • 24.03. – 30.03.2019
 • 17.03. – 23.03.2019
 1. Na budúcu nedeľu (21.04.2019) bude zbierka na náš kostol a rekonštrukciu fary. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 2. Dnes (nedeľa 14.04.2019) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa miništranti.
 3. V pondelok, utorok a v stredu budú sv. omše ráno o 6:30 hod.
 4. Chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii, pôjdem spovedať v utorok dopoludnia.
 5. Zelený štvrtok (18.04.2019)
  18:00 hod. – slávnostná sv. omša na pamiatku Pánovej večere
  do 20:00 hod. – poklona Sviatosti oltárnej
 6. Veľký piatok (19.04.2019)
  9:00 hod. - Spoločná krížová cesta ulicami mesta
  Začiatok v kostole Povýšenia sv. Kríža
  15:00 hod. – Obrady Veľkého piatku
  - po ich skončení začiatok deviatnika k Božiemu milosrdenstvu
  - poklona pri Božom hrobe bude trvať celú noc, celý deň Bielej soboty
  - DEŇ VEĽKÉHO PIATKU JE PRÍSNY PÔST! (Zdržať sa mäsitého pokrmu.
  To znamená, že veriaci od 18 do 60 rokov sú povinní zachovať prísny pôst (najviac tri krát za deň sa najesť, z toho len raz dosýta) a od 14 rokov sa zdržať mäsitého pokrmu – tento úkon sa nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti)
 7. Biela sobota (20.04.2019)
  15:00 hod. – Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
  18:30 hod. – Vešpery a ukončenie poklony v Božom hrobe
  19:30 hod. – Obrady Veľkonočnej vigílie
 8. Požehnanie veľkonočných jedál – vonku pred kostolom
  Biela sobota: 16:00 hod.                       Veľkonočná nedeľa: 6:00 hod.
 9. Na Veľkonočnú nedeľu (21.04.2019) Sv. Otec František udelí slávnostné požehnanie Urbi et Orbi (mestu Rímu a svetu), ktoré je spojené s úplnými odpustkami aj cez sledovanie v televízii a bude vysielané v priamom prenose o 11:55 hod. na STV 1 a aj na iných televíznych staniciach, napr. TV LUX, či TA3.
 10. Svoj milodar na veľkonočnú kvetinovú výzdobu k oltáru aj k Božiemu hrobu môžete vhodiť do pokladničky určenej na tento účel. Vopred Pán Boh zaplať.
 11. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 12. Pán života a smrti si k sebe povolal 83-ročného Martina Adamca a 80-ročnú Helenu Gerzaničovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Dnes (nedeľa 07.04.2019) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty.
  Modlia sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej.
 2. V utorok bude sv. omša ráno o 6:30 hod. Večerná nebude.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. V piatok bude sv. omša o 6:30 hod. O 17:00 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budú modliť členovia Ružencového bratstva.
 5. V sobotu o 7:00 hod. bude sv. omša a popoludní od 15:00 hod. do 17:30 hod. bude v našej farnosti predveľkonočná sviatosť zmierenia. Využite, prosím, túto príležitosť, keď budeme spovedať viacerí kňazi. Sv. prijímanie sa bude rozdávať o 16:00 hod. a po skončení spovedania.
 6. Budúcou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Pri oboch sv. omšiach požehnám ratolesti, ktoré si prinesiete. Na sv. omšu o 10:00 hod. pozývame zvlášť rodičov s deťmi.
 7. Chorých (meno, priezvisko, presná adresa a tel. číslo), ktorých nahlásite v sakristii do budúcej nedele (14.04.2019), pôjdem spovedať v utorok 16.04.2019 dopoludnia.
 8. Svoj milodar na veľkonočnú kvetinovú výzdobu k oltáru aj k Božiemu hrobu môžete vhodiť do pokladničky určenej na tento účel. Vopred Pán Boh zaplať.
 9. Z aktivity „Podeľme sa!“ sa vyzbieralo 274 €. Pán Boh zaplať.
 10. Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Snine pozýva rodičov a budúcich prváčikov na slávnostný zápis do 1. ročníka základnej školy spojený s dňom otvorených dverí, ktorý bude v utorok 09.04.2019 od 15:30 hod. v priestoroch školy. Máme pre Vás pripravené zaujímavé aktivity, predstavenie činnosti našich žiakov a na záver prekvapenie. Rodičia budú môcť nahliadnuť do školských učební a laboratórií a informovať sa o vzdelávacom programe školy. Zapisovanie budúcich prvákov prebieha celý mesiac apríl. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.
 11. Pozývame rodičov s deťmi na Púť detí do Obišoviec, ktorá sa uskutoční v sobotu 11.05.2019. Záujemcovia nahláste sa u katechétu Mgr. Eduarda Chrina.
 12. Kancelária: V tomto týždni bude ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 13. Pán života a smrti si k sebe povolal 91-ročnú Katarínu Andrejčíkovú. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Dnes (nedeľa 31.03.2019) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa prvoprijímajúci.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac máj sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 17:00 hod. Po sv. omši bude stretnutie členov FR.
 4. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude prvopiatková adorácia a eucharistické požehnanie. O 17:15 hod. pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budú modliť otcovia našej farnosti. Dopoludnia spoveď chorých.
 5. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša.
 6. Na budúcu nedeľu (07.04.2019) medzi sv. omšami cca o 9:00 hod. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich. Účasť aspoň jedného z rodičov na stretnutí je nutná.
 7. Keďže po prvopiatkovom týždni bude veľkonočná sviatosť zmierenia (sobota 13.04.2019), z tohto dôvodu v tomto týždni budem spovedať takto: v stredu a piatok od 16:30 hod. do 17:00 hod., vo štvrtok od 17:00 hod. do 17:30 hod. Túto sviatosť zmierenia využite hlavne tí, ktorí sa nebudete môcť zúčastniť veľkonočnej sviatosti zmierenia.
 8. Svoj milodar na veľkonočnú kvetinovú výzdobu k oltáru aj k Božiemu hrobu môžete vhodiť do pokladničky určenej na tento účel. Vopred Pán Boh zaplať.
 9. Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Snine pozýva rodičov a budúcich prváčikov na slávnostný zápis do 1. ročníka základnej školy spojený s dňom otvorených dverí, ktorý bude v utorok 09.04.2019 od 15:30 hod. v priestoroch školy. Máme pre Vás pripravené zaujímavé aktivity, predstavenie činnosti našich žiakov a na záver prekvapenie. Rodičia budú môcť nahliadnuť do školských učební a laboratórií a informovať sa o vzdelávacom programe školy. Zapisovanie budúcich prvákov prebieha celý mesiac apríl. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.
 10. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 79-ročného Michala Cimbáka. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na kostol a potreby farnosti vyzbieralo 1287,09 €. Pán Boh zaplať.
 2. Dnes (nedeľa 24.03.2019) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty.
 3. Zajtra (pondelok 25.03.2019) máme slávnosť Zvestovania Pána. Tento sviatok vás pozývame zasvätiť účasťou na sv. omši o 18:00 hod.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. V piatok o 17:15 hod. bude pobožnosť krížovej cesty, modlia sa naši birmovanci a o 18:00 hod. sv. omša.
 6. Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Hodinky treba posunúť o hodinu dopredu.
 7. V našej farnosti po piaty krát plánujeme zorganizovať pôstne podujatie „Podeľme sa!“. Pre všetkých záujemcov bude navarená pôstna polievka a účastníci podujatia za ňu „zaplatia“ ako za sviatočný obed. Toto podujatie je naplánované na budúcu nedeľu (31.03.2019) o 12:00 hod. Záujemcovia nahláste sa v sakristii.
 8. Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Snine pozýva rodičov a budúcich prváčikov na slávnostný zápis do 1. ročníka základnej školy spojený s dňom otvorených dverí, ktorý bude v utorok 09.04.2019 od 15:30 hod. v priestoroch školy. Máme pre Vás pripravené zaujímavé aktivity, predstavenie činnosti našich žiakov a na záver prekvapenie. Rodičia budú môcť nahliadnuť do školských učební a laboratórií a informovať sa o vzdelávacom programe školy. Zapisovanie budúcich prvákov prebieha celý mesiac apríl. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.
 9. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                          PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 10. Pán života a smrti si k sebe povolal 72-ročného Jozefa Bajusa. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na charitu vyzbieralo 291 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za vaše milodary, ktoré dnešnú nedeľu venujete pri zbierke náš kostol a potreby farnosti.
 3. Dnes (nedeľa 17.03.2019) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa členovia Ružencového bratstva.
 4. Zajtra (pondelok 18.03.2019) pri slávnostnej sv. omši o 18:00 hod. privítame relikvie sv. Košických mučeníkov.
 5. V utorok máme slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Pozývame vás zasvätiť tento sviatok účasťou na slávnostnej sv. omši o 18:00 hod. O 17:00 hod. bude Mariánske večeradlo pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie sv. Košických mučeníkov.
 6. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 7. V piatok o 17:15 hod. bude pobožnosť krížovej cesty, modlia sa otcovia našej farnosti a o 18:00 hod. sv. omša.
 8. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                             PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes7
Včera113
Tento týždeň390
Tento mesiac1298
Spolu162078
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers