RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Eucharistia

Slávnosť prvého svätého prijímania sa koná každoročne v mesiaci máj. Príprava začína koncom septembra. Môžu sa na ňu prihlásiť tretiaci, prípadne starší žiaci, ktorí bývajú na území našej farnosti.

Prihlasovanie sa uskutočňuje každý rok do polovice septembra.