RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Birmovanie

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti udeľuje raz za dva roky. Na prípravu sa môžu prihlásiť mladí po ukončení základnej školskej dochádzky.

V školskom roku 2020/2021 už prebieha príprava. Ďalšiu prípravu plánujeme začať v septembri roku 2022.