RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Pomazanie chorých

Po telefonickom požiadaní je možné prijať sviatosť pomazania chorých hocikedy počas roka. Raz ročne sa udeľuje hromadne pri svätej omši (11. februára).