nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Sv. omše v nedeľu 28.10.2018
 • Anna Kolesárová
 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2018

 

 

SV. OMŠE V NEDEĽU 28.10.2018

 7:00 HOD.

A

9:00 HOD.

 

 

Čítať ďalej
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2018

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.   

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  26.01.-  28.01.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania:  23.02. - 25.02.2018 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  25.05.-  27.05.2018
                             víkendový kurz s ubytovaním:    20.07. - 22.07.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania: 21.09. - 23.09.2018
                             mimoriadny kurz:                       20.12. - 22.12.2018

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 21.10. – 27.10.2018
 • 14.10. – 20.10.2018
 • 07.10. – 13.10.2018
 • 30.09. – 06.10.2018
 • 23.09. – 29.09.2018
 1. Dnes je celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Srdečne pozývame zamestnancov, žiakov, rodičov, priateľov základných a stredných škôl v Snine a všetkých ľudí dobrej vôle na stretnutie vo večeradle modlitby, ktoré sa uskutoční v kostole Povýšenia sv. Kríža vo štvrtok (25.10.2018). O 17:00 hod. bude mariánske večeradlo a o 17:30 hod. slávnostná sv. omša. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. V piatok, v rámci mesiaca úcty k starším, pozývame do nášho kostola na spoločnú sv. omšu o 9:00 hod. O 8:30 hod. bude októbrová pobožnosť posv. ruženca. Od 8:00 hod. budeme spovedať niekoľkí kňazi pred dušičkovou oktávou. Tí, ktorí ste doma, využite túto príležitosť ku sviatosti zmierenia. Táto sv. spoveď bude platná aj ako prvopiatková. Večerná sv. omša nebude.
 5. Upozorňujeme, že na budúci víkend, v noci zo soboty (27.10.2018) na nedeľu (28.10.2018), sa mení letný čas na zimný. Hodinky treba posunúť o hodinu dozadu.
 6. Na budúcu nedeľu (28.10.2018) bude v drevenom pravoslávnom chráme na sídlisku odpustová slávnosť ku cti sv. Rastislava so začiatkom o 9:00 hod. Z tohto dôvodu budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na náš kostol a potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. 
 7. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou., okrem utorka, kedy bude mariánske večeradlo so začiatkom o 17:00 hod.
 8. CCVČ pozýva deti a rodiny do Opus Dei na KARNEVAL SVÄTÝCH v sobotu (27.10.2018) o 14:00 hod. Môžete stvárniť biblické postavy alebo svätých či blahoslavených Cirkvi. Dobré je o svojom svätcovi aj niečo vedieť. Súčasťou karnevalu bude TOMBOLA, SPRIEVOD SVETLA a spoločné AGAPÉ, kde sa navzájom podelíme o to, čo každý prinesie.
 9. Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov celoslovenskú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky na zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorú si môžete zakúpiť v sakristii. Cena: 1 €. Jej zakúpením prispejete na konto Fóra života.
 10. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                   ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 83-ročnú Máriu Smetanovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Zbierka na kostol a potreby farnosti bude v nedeľu 28.10.2018.
 2. V utorok sa vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. Vo štvrtok sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec". Cieľom tejto iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18.10.2018 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o 9:00 hod. miestneho času budú práve nachádzať. Do tejto aktivity sa zapojí aj naša farnosť modlitbou posv. ruženca, ktorý sa budú modliť deti našich dvoch základných škôl o 9:00 hod. Srdečne pozývame. O 17:30 hod. modlitba posv. ruženca a o 18:00 hod. sv. omša ostávajú ako obvykle.
 5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. O 17:30 hod. októbrová pobožnosť posv. ruženca a o 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov. Po skončení sv. omše bude eucharistická adorácia spojená s individuálnym eucharistickým požehnaním. Srdečne pozývame.
 6. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou.
 7. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                                       UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 8. Pán života a smrti si k sebe povolal 80-ročnú Katarínu Kičovú a 55-ročného Dušana Gábriša. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 2. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona sa ukončí o 17:15 hod. krátkou eucharistickou adoráciou a požehnaním. O 17:30 hod. októbrová pobožnosť posv. ruženca a o 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 3. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou, okrem soboty, kedy bude mariánske večeradlo so začiatkom o 6:00 hod. Pondelok sa modlia matky, utorok členovia Ružencového bratstva, streda deti, štvrtok členovia Rodiny Nepoškvrnenej, piatok birmovanci a v sobotu z príležitosti ukončenia Fatimských posolstiev bude o 6:00 hod. mariánske večeradlo a o 7:00 sv. omša.
 4. V sakristii si členovia SSV môžu vyzdvihnúť svätovojtešské kalendáre a podielovú knihu.
 5. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na náš kostol vyzbieralo 931,71 €. Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac november sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 4. V týchto dňoch prežívame 40-dňovú modlitbovú a pôstnu reťaz za kňazov. Pozývame vás spoločne prežiť čas modlitby a adorácie za kňazov. Program bude nasledovný: vo štvrtok o 18:00 hod. sv. omša a po nej celonočná adorácia Sviatosti oltárnej, ktorá bude pokračovať v piatok do 17:00 hod.  V piatok o 16:30 hod. modlitba rozjímavého ruženca, o 17:15 hod. krížová cesta za kňazov, o 18:00 hod. sv. omša, po ktorej bude eucharistická adorácia s požehnaním. Po eucharistickom požehnaní si budete môcť uctiť relikviu sv. Faustíny. Srdečne pozývame.
 5. V piatok dopoludnia spoveď chorých. Po večernej sv. omši bude stretnutie členov RB.
 6. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša.
 7. Na budúcu nedeľu (07.10.2018), z dôvodu púte do Obišoviec, bude u nás jedna sv. omša o 7:30 hod.
 8. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v pondelok, utorok a štvrtok od 16:00 hod. do 17:30 hod. V stredu a piatok od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 9. Keďže začíname mesiac október, v tomto týždni sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec takto: pondelok  o 17:30 hod. – modlia sa matky, utorok o 17:00 hod. – mariánske večeradlo - modlia sa členovia Ružencového bratstva, streda o 17:00 hod. – modlia sa deti, štvrtok o 17:30 hod. – modlia sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej, piatok o 16:30 hod. – modlia sa birmovanci a sobota o 7:00 hod. – fatimská sobota. Tí, ktorí sa v mesiaci október zúčastnia spoločnej modlitby rozjímavého posvätného ruženca v kostole, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 10. Na budúcu nedeľu (07.10.2018) sa organizuje púť na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie do Obišoviec s odchodom o 06:00 hod. Slávnostnú odpustovú sv. omšu o 10:30 hod. bude celebrovať J. Em. kardinál Jozef Tomko. Záujemci nahláste sa čím skôr v sakristii. Podrobný program celej púte si všimnite v Nosteri alebo na nástenke.
 11. V sakristii si členovia SSV môžu vyzdvihnúť svätovojtešské kalendáre a podielovú knihu.
 12. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na rádio Lumen vyzbieralo 185 €. Pán Boh zaplať.
 2. Srdečné Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 3. Zajtra (pondelok 24.09.2018) bude sv. omša o 6:30 hod. Večerná nebude.
 4. V utorok po večernej sv. omši pozývame na modlitby našich otcov, mužov.
 5. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 6. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona sa ukončí o 17:45 hod. krátkou eucharistickou adoráciou a požehnaním. O 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 7. Na budúcu nedeľu (30.09.2018) sa organizuje púť na ďakovnú sv. omšu do Vysokej nad Uhom, rodiska novej blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktorá bude spojená s uložením relikviára. Záujemci, prosím, nahláste sa čo najskôr v sakristii. Program slávnosti je na nástenke, aj na webovej stránke našej farnosti.
 8. V rámci aktivity „40 dní pôstu a modlitieb za kňazov“ pripravujeme celonočnú adoráciu, ktorá začne vo štvrtok (04.10.2018) po večernej sv. omši a ukončí sa v piatok (05.10.2018) pred večernou sv. omšou. Záujemci, nahláste sa čím skôr v sakristii.
 9. Tí, ktorí ste sa prihlásili do aktivity „40 dní pôstu a modlitieb za kňazov“, nezabudnite na deň, ktorý ste si vybrali.
 10. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                        PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes23
Včera28
Tento týždeň97
Tento mesiac1200
Spolu150624
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers