nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Sv. omše v nedeľu 02.06.2019
 • Sv. Košickí mučeníci
 • Anna Kolesárová
 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2019

 

SV. OMŠE V NEDEĽU 02.06.2019

 6:30 HOD. 

A

8:30 HOD.

SPOJENÁ S VYSLUHOVANÍM

SVIATOSTI BIRMOVANIA

 

Čítať ďalej
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed (môže byť aj spoločný obed). Občerstvenie bude zabezpečené.

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať, zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré „chcú zatiahnuť na hlbinu“ – aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku. Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:                           

víkendový kurz bez ubytovania: 18.01. - 20.01.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 01.03. - 03.03.2019 v Belej nad Cirochou

večerný kurz                               11.03. – 12.04.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 24.05. - 26.05.2019 v Kamenici nad Cirochou

víkendový kurz s ubytovaním:   26.07. - 28.07.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 20.09. - 22.09.2019

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 26.05. – 02.06.2019
 • 19.05. – 25.05.2019
 • 12.05. – 18.05.2019
 • 05.05. – 11.05.2019
 • 28.04. – 04.05.2019
 1. Pri zbierke na kostol a rekonštrukciu farských priestorov sa vyzbieralo 875 €. Pán Boh zaplať.
 2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať.
 3. V stredu bude sv. omša o 6:30 hod.
 4. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania.
  Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod.
 5. V piatok o 17:40 hod. spoločne začneme deviatnik k Duchu Svätému, po ňom májová pobožnosť a následne sv. omša.
 6. V sobotu podľa rozpisu z arcibiskupského úradu pripadla našej farnosti celodenná farská poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne o 8:00 hod. O 17:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty, po nej deviatnik k Duchu Sv. zakončený eucharistickým požehnaním a následne o 18:00 hod. sv. omša.
 7. Na budúcu nedeľu (02.06.2019) budú sv. omše o 6:30 hod. a o 8:30 hod. sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti birmovania.
 8. Oznamujeme rodičom 5 – 6 ročných detí (rok nar. 2013-2014), že môžu zapísať svoje dieťa na krúžok „S najmenšími k Bohu“náboženstvo prebiehajúce priamo v materskej škole a to vypísaním prihlášky, ktorú dostanú v MŠ alebo v CCVČ. Urobiť tak môžu do konca júna 2019.
 9. Kancelária: V tomto týždni bude ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Pri zbierke na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach sa vyzbieralo 285,60 €. Pán Boh zaplať.
 2. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol a rekonštrukciu farských priestorov.
 3. Pozývame na májové pobožnosti, ktoré budú vždy 5 min. pred sv. omšou, okrem nedele, kedy sa litánie pomodlíte po modlitbe posv. ruženca pred oboma sv. omšami.
 4. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                     PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ
 5. Pán života a smrti si k sebe povolal 79-ročnú Oľgu Bekečovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.
 2. V pondelok máme liturgickú spomienku Panny Márie Fatimskej. Z tohto dôvodu bude o 16:00 hod. mariánske večeradlo a o 17:00 hod. sv. omša.
 3. V utorok sa vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Papíne uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. Z tohto dôvodu bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. Srdečne pozývame zamestnancov, žiakov, rodičov, priateľov Strednej odbornej školy, základných a stredných škôl v Snine a všetkých ľudí dobre vôle na stretnutie vo večeradle modlitby, ktoré sa uskutoční v kostole Povýšenia sv. Kríža vo štvrtok s nasledovným programom: 17:00 hod. mariánske večeradlo a o 17:30 hod. sv. omša. Z tohto dôvodu bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 5. Na budúcu nedeľu (19.05.2019) bude zbierka na náš kostol a rekonštrukciu fary. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 6. Pozývame na májové pobožnosti, ktoré budú vždy 5 min. pred sv. omšou, okrem nedele, kedy sa litánie pomodlíte po modlitbe posv. ruženca pred oboma sv. omšami.
 7. Kancelária: V tomto týždni bude ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si     môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

 Oznamy pre prvoprijímajúcich 

 1. Spoveď rodičov, krstných rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich:
  Streda (15.05.) 16:00 hod. – 17:00 hod., a piatok (17.05.) od 16:30 hod. do 17:30 hod. 
 2. Nácviky prvoprijímajúcich:
  Streda (15.05.) a štvrtok (16.05.) o 15:30 hod.; a v piatok (17.05.) po večernej sv. omši. 
 3. V stredu (15.05.) o 15:30 hod. bude organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.
 4. V sobotu (18.05.) o 9:00 hod. ukončenie deviatnika a generálka v kostole. Po generálke spoveď prvoprijímajúcich. Po spovedaní prosíme ich rodičov o upratanie kostola.
 5. V nedeľu (19.05.) o 10:00 hod. bude slávnosť prvého sv. prijímania. Prosím všetkých prvoprijímajúcich, aby sa zhromaždili o 9:15 hod. pred kostolom. Prosíme o dochvíľnosť.
 1. V utorok a v stredu budú sv. omše ráno o 6:30 hod.
 2. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 3. Na budúcu nedeľu (12.05.2019), Nedeľu Dobrého pastiera, bude pri sv. omšiach zbierka na Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach. Pán Boh zaplať za milodary.
 4. Pozývame na májové pobožnosti, ktoré budú vždy 5 min. pred sv. omšou, okrem nedele, kedy sa litánie pomodlíte po modlitbe posv. ruženca pred oboma sv. omšami.
 5. Kancelária: V tomto týždni bude ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Pri zbierke na kostol a rekonštrukciu fary sa vyzbieralo 1.351,42 €. Pán Boh zaplať.
 2. V stredu nebude stretnutie prvoprijímajúcich, ani sv. omša za účasti detí. Sv. omša však zostáva v nezmenenom čase a to o 17:30 hod.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac jún sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 4. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude prvopiatková adorácia a eucharistické požehnanie. Dopoludnia spoveď chorých.
 5. V sobotu z dôvodu púte na Arcidiecéznu fatimskú sobotu do Obišoviec u nás pobožnosť fatimskej soboty, ani sv. omša nebude.
 6. Prvopiatkové spovedanie: utorok, štvrtok a piatok od 16:30 hod. do 17:30 hod. a v stredu od 16:00 hod. do 17:00 hod.
 7. Od stredy vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré budú začínať vždy 5 min. pred sv. omšou, okrem nedele, kedy sa litánie pomodlíte po modlitbe posv. ruženca pred oboma sv. omšami.
 8. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 64-ročného Jozefa Pavlíka a 45-ročného Martina Demjana. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes67
Včera49
Tento týždeň305
Tento mesiac1404
Spolu164466
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers