nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2018
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2018

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.   

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  26.01.-  28.01.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania:  23.02. - 25.02.2018 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  25.05.-  27.05.2018
                             víkendový kurz s ubytovaním:    20.07. - 22.07.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania: 21.09. - 23.09.2018
                             mimoriadny kurz:                       20.12. - 22.12.2018

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 20.05. – 26.05.2018
 • 13.05. – 19.05.2018
 • 06.05. – 12.05.2018
 • 29.04. – 05.05.2018
 • 22.04. – 28.04.2018
 1. Pri zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 243,22 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 3. Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Sv. končíme veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
 4. Zajtra (pondelok 21.05.2018) budeme z rozhodnutia Sv. Otca Františka po prvý krát sláviť liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi. Táto spomienka je v úzkom spojení s Turícami. Pozývame vás na sv. omšu, ktorá bude o 17:00 hod.
 5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 6. Pozývame na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční v sobotu 23.06.2018 v kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke – Živčákovej. Záujemcovia nahláste sa u p. Gribaninovej.
 7. Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi v kampani „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej viery. Osobné svedectvo predstaví Indka Sherin A. Devanantham na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.
 8. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                            PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 23-ročnú Klaudiu Telvákovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech je svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na katolícke masmédiá.
 2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na náš kostol.
 3. V utorok sa vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. Z tohto dôvodu bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 5. Na budúcu sobotu vás srdečne pozývame na spoločné slávenie Turíčnej vigílie, o 18:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža.
 6. Od pondelka do soboty sa  v závere každej sv. omše budeme spoločne modliť deviatnik k Duchu Svätému.
 7. Budúcou nedeľou Zoslania Ducha Svätého končíme veľkonočné obdobie. Ten, kto sa zúčastní na verejnom speve hymnu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 8. Pozývame na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční v sobotu 23.06.2018 v kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke – Živčákovej. Záujemcovia nahláste sa u p. Gribaninovej.
 9. Kancelária:  V tomto  týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať.
 2. V pondelok bude sv. omša o 6:30 hod.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod.
 5. V piatok o 15:00 hod. vás pozývame na Hodinu milosrdenstva. O 17:00 hod. modlitba rozjímavého ruženca, o 17:40 hod. spoločne začneme deviatnik k Duchu Svätému zakončený eucharistickým požehnaním, po ňom májová pobožnosť a následne sv. omša.
 6. V sobotu o 6:50 hod. bude deviatnik k Duchu Sv. a o 7:00 hod. sv. omša.
 7. V sakristii si máte možnosť zakúpiť knihu Mons. doc. ThDr. Mariána Čižmára, PhD. Kardinál Jozef Tomko - Život v službe evanjelia. Cena 30 €.
 8. Kancelária: v stredu od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                       UTOROK, ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Pri minulotýždňovej zbierke na kňazský seminár sa vyzbieralo 314,05 €. Pán Boh zaplať.
 2. Od utorka vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré budú začínať vždy 5 min. pred sv. omšou, okrem nedele, kedy sa litánie pomodlíte po modlitbe posv. ruženca pred oboma sv. omšami.
 3. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod.
 4. V stredu nebude stretnutie prvoprijímajúcich, ani sv. omša za účasti detí. Čas sv. omše zostáva nezmenený, teda o 17:30 hod. Po večernej sv. omši sa budú zapisovať úmysly sv. omší na mesiac jún. Poradové čísla sa budú rozdávať o 15:30 hod.
 5. Vo štvrtok sa o 10:00 hod. v aule Teologickej fakulty v Košiciach uskutoční prezentácia knihy Kardinál Jozef Tomko - Život v službe evanjelia, ktorej autorom je Mons. doc. ThDr. Marián Čižmár, PhD. Z tohto dôvodu bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 6. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude prvopiatková adorácia a eucharistické požehnanie. Dopoludnia spoveď chorých.
 7. V sobotu o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 7:00 hod. sv. omša.
 8. Na budúcu sobotu v kostole Povýšenia sv. Kríža pri sv. omši o 17:00 hod., ktorú bude celebrovať o. arcibiskup Bernard Bober, bude ukončenie školy rodiny a odovzdanie certifikátov manželským párom, ktoré túto školu rodiny absolvovali. Z našej farnosti to boli tri manželské páry: manželia Gerbocoví (Marek a Katarína), manželia Vološinoví a manželia Dubjakoví.
 9. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v utorok a štvrtok od 5:30 hod. do 6:15 hod., v stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod., v piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod.
 10. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Pri minulotýždňovej zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 837,45 €. Pán Boh zaplať.
 2. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 5. Na budúcu nedeľu (29.04.2018) sa medzi sv. omšami cca o 9:00 hod. uskutoční stretnutie rodičov našich prvoprijímajúcich. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
 6. V sobotu (12.05.2018) sa uskutoční Arcidiecézna púť detí do Obišoviec. Pozývame deti našej farnosti aj s rodičmi. Záujemcovia nahláste sa čím skôr v sakristii, lebo prihlásiť sa je možné do 30.04.2018.
 7. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                            PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes80
Včera160
Tento týždeň240
Tento mesiac3555
Spolu121557
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers