RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Živé vysielanie

 

Nedeľné farské oznamy

 • 16. januára 2022
 • 9. januára 2022
 • 2. januára 2022
 • 26. decembra 2021
 • 19. decembra 2021

1. Dnes je zbierka na pastoráciu mládeže v Košickej arcidiecéze.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na farské potreby

3. Deti majú stretnutia od utorka do piatkuo 17.00 podľa skupiniek. V piatok bude detská svätá omša.

4. Od 18. do 25. januára prebieha každoročný Týždeň za jednotu kresťanov – modlime sa aj na tento úmysel.

5. Prosím vás, aby ste si pred vstupom do kostola očistili obuv od snehu!

6. Protiepidemické opatrenia sa trochu uvoľnili, predsa však nezabúdajme na dezinfekciu a dostatočné odstupy pri bohoslužbách.

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí v posledných týždňoch odovzdali koncoročný príspevok za rok 2021.

2. Na budúcu nedeľu je zbierka na pastoráciu mládeže v Košickej arcidiecéze.

3. Na budúcu nedeľu bude druhá omša o 9.15. O 10.30 bude liturgia v gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci za predstaviteľov mesta Snina.

4. V najnovšom Nosteri nájdete aj pastoračnú štatistiku našej farnosti za uplynulý rok.

1. Koncoročný príspevok môžete odovzdať v kancelárii.

2. Záujemcovia oposvätenie domu nech sa nahlásia v kancelárii. Požehnávať budeme 6. 1. popoludní.

3. V stredu pri večernej omši bude požehnaná Trojkráľová voda a vo štvrtok si ju budete môcť zobrať domov v fľaštičkách. Takisto si budete môcť zobrať aj nové nálepky.

4. V piatok dopoludnia budeme spovedať chorých vdomácnostiach. Pre ostatných som k dispozícii počas týždňa hodinu pred večernými omšami.

 

1. Z pohrebu Natálie Kunikovej - 100,- €. Rôzne dary v hotovosti a na účet. Pán Boh zaplať všetkým.

2. Zbierka na farnosť bola 610,- €.

3. Dnes je posledná nedeľa v kalendárnom roku a naposledy slávime omšu za darcov kampane 20-tka našej farnosti, ktorú takto uzatvárame.

4. Koncoročný príspevok na kostolníka, kantorky, upratovačku a potreby farnosti môžete odovzdať osobne v kancelárii alebovkladom na farský účet – do poznámky k platbe napíšte „ďakujeme“.

5. Od utorka do piatku som k dispozícii v kancelárii stále hodinu pred omšou, prípadne po omši.

6. Záujemcovia oposvätenie domu nech sa nahlásia vo farskej kancelárii.

7. V sobotu pred prvou svätou omšou sa modlíme večeradlo.

8. Na Sninskej káblovej TV môžete našu omšu sledovať 1. a 9. januára.

1. 20-tka našej farnosti –1772 darcov. Rôzne dary v hotovosti a na účet. Pán Boh zaplať všetkým.

2. Dnes je zbierka na farnosť.

3. Vo vestibule kostola si môžete zapáliť Betlehemské svetlo, prípadne kúpiť lampáš.

4. Kostol bude otvorený v utorok a stredu o 16.00-18.00 pre súkromnú pobožnosť.V tomto čase môžeteprijať sviatosť zmierenia apristúpiť k svätému prijímaniu.

5. Vo štvrtok je omša ráno a potom sa bude zdobiť kostol, preto bude zatvorený.

6. „Detská polnočná omša“ v piatok o 15.00 bude iba pre deti, prípadne pre nutný doprovod.

7. Koncoročný príspevok na kostolníka, kantorky, upratovačku a potreby farnosti môžete odovzdať osobne v kancelárii alebovkladom na farský účet – do poznámky k platbe napíšte „ďakujeme“.

8. V súčasnosti je možná účasť na bohoslužbách pre 30 osôb, ktoré sú zaočkované alebo prekonali COVID-19. Naďalej budeme robiť zoznam prítomných prostredníctvom lístočkov.

9. Prosímveriacich, aby počas „vianočného trojdnia, teda v piatok, sobotu a nedeľu, prišli len na jednu z ôsmych omší a takto aby dali možnosť aj ďalším. Ak sa kapacita jednotlivých omší naplní, služba pri vchode vám to oznámi. 5 minút pred každou omšou bude kňaz rozdávať sväté prijímanie tým, ktorí sa dovnútra nedostanú.

Aktuality

 • Koncoročný príspevok 2021
 • Kampaň 20-TKA NAŠEJ FARNOSTI
 • Modlitba za farnosť

Od nedele 28. 11. môžete odovzdávať svoj koncoročný príspevok. Väčšina našich tohtoročných príjmov išla na nákup stavebného materiálu a na rekonštrukčné práce, ktoré naďalej pokračujú.

Predsa sa potrebujeme odvďačiť a odmeniť ľuďom, ktorí v našom kostole slúžia, teda kostolníkovi a kantorkám.

Počas celého roku sa o čistotu v našich priestoroch stará upratovačka, ktorú sme prijali do pracovného pomeru, a preto už nemusíme organizovať dobrovoľnícke upratovacie skupiny.

Koncoročný príspevok môžete odovzdať vkladom na náš farský účet 

SK90 0200 0000 0024 4877 8653

(do popisu platby napíšte "ďakujeme")

alebo pri individuálnej návšteve kostola v dňoch utorok-piatok v čase 16.00-18.00.

Čítať ďalej

Od 11. apríla, teda odnašej odpustovej slávnosti na Nedeľu Božieho milosrdenstva, ubehlo necelých deväť mesiacov a s koncom roka 2021 uzatvárame aj našu tohtoročnú kampaň 20-tka našej farnosti. V Knihe darcov je zapísaných 1780 dobrodincov, ktoríprispeli (alebo za ktorých niekto prispel) sumou 20,- €. Deväť podnikateľských subjektov darovalo 2000,- €. Viaceré ďalšie fyzické i právnické osoby nás podporili rôznymi príspevkami v desiatkach a stovkách eur. Okrem toho, z Prešovského samosprávneho kraja sme získali dve menšie dotácie. Celková nadobudnutá hodnota v našej kampani sa blíži sume 70 000,- €.

Každému jednému darcovi patrí obrovská vďaka! Keďže kvôli pandémii žijeme i v rodinách i v mnohých firmách náročné časy, môžeme našu kampaň považovať za zázrak.

Počas roka ste postupne mohli pozorovať zmeny na našom kostole. Dnes máme vymenenú strešnú krytinu na bočných lodiach a nad vstupom, fasáda čelnej strany je očistená a premaľovaná, fasáda na východnej strane smerom k Domovu pokojnej staroby je zrekonštruovaná, rovnako aj severná strana. Premaľovali sme aj zvonicu, aby celá budova kostola a fary mala jeden farebný odtieň. Z časti sa nám podarilo obnoviť aj západnú časť a pri práci nás zastavili až prvé mrazy. Len čo zima pominie, pustíme sa do práce ďalej. Vymenili sme staré dvere na bočných vchodoch a zrekonštruovali vstupné predsiene, skrášlili sme miništrantskú miestnosť i kotolňu. V súčasnosti pokračujeme v dokončovaní jednotlivých miestností na fare.

Mnohé sa nám podarilo, no ďalšie úlohy a výzvy nás čakajú. Buďme spolu aj v roku 2022.

Čítať ďalej

Nebeský Otče,
v našej Farnosti Božieho milosrdenstva
zažívame rozmanité prejavy tvojej nesmiernej dobroty voči nám.
Ďakujeme ti za milosti, ktoré tu od teba prijímame vo sviatostiach,
vypočutím modlitieb a spolužitím v cirkevnom spoločenstve.
Odpusť nám, keď svojou hriešnosťou
zahmlievame božský obraz tvojho Syna.

Milosrdný Ježišu, s pokorou ti odovzdávame naše rodiny,
deti, mládež, dospelých, starých i zosnulých,
naše školy, prácu, domácnosti a voľný čas,
našu minulosť, súčasnosť i budúcnosť.
Tebe dôverujeme, v teba dúfame.

Duchu Svätý, tvorivý, zapaľuj naše srdcia,
aby horeli nezištnou láskou k Bohu a ľuďom, k blízkym i k cudzím.
Osvecuj naše mysle, aby sme v múdrosti budovali našu farnosť,
zodpovedne sa starali o chrám a ešte viac o spásu našich duší.

Mária, Matka milosrdenstva, sprevádzaj naše dobré úsilia.
Len pod tvojou ochranou budeme duchovne rásť
a obohacovať Cirkev i občiansku spoločnosť v našom meste.

Sláva Otcu.

Čítať ďalej

Prehľad svätých omší

 • 11. - 23. januára 2022
 • 28. decembra 2021 - 9. januára 2022
 • 21. - 26. decembra 2021
 • 14. - 19. decembra 2021

11. 1. utorok

18.00

ZBp Pavol (70) a Margita

12. 1. streda

18.00

+ Michal Kovaľ

13. 1. štvrtok

18.00

+ z rod. Miškovej a Gulovej

14. 1. piatok

18.00

ZBp Renáta s rodinou

15. 1. sobota

18.00

+ Mária Janusová

16. 1.

2. nedeľa
cez rok

8.00

+ Ján Gerboc a ZBp rod. Gerbocová

9.15

Za farnosť

18. 1. utorok

18.00

+ Eva Grundzová (výročná)

19. 1. streda

18.00

+ Ján, Anna a Jozef Juhásoví

20. 1. štvrtok

18.00

+ Lucia Mačičková (výročná)

21. 1. piatok

18.00

+ Mária a Pavel Štofiroví, Helena a Juraj Kočanoví,  
Agnesa a Karol Chovancoví

22. 1. sobota

18.00

ZBp Anna Andrejčíkova a synovia s rodinami

23. 1.

3. nedeľa
cez rok

8.00

+ Jozef ml., Jozef st. a Martina

10.30

Za farnosť

 

28. 12. utorok

18.00

+ Vološinoví

29. 12. streda

18.00

ZBpMartin, Stanislava a Kristína

30. 12. štvrtok

18.00

ZBpRóbert Šmajda (50 rokov) a rodina a blízki

31. 12. piatok

15.00

Na úmysel kňaza

1. 1. sobota 

Panny Márie  
Bohorodičky 

8.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

9.15

 

ZBp Matúš 

10.30

YouTube

Za farnosť 

2. 1. 

Druhá nedeľa  
po Narodení Pána 

8.00

Za živých a mŕtvych členov RB 
a ctiteľov Božského srdca 

9.15

Ľubov Reháková

10.30

YouTube

Za farnosť 

4. 1. utorok

18.00

+ Peter, otec a brat 

5. 1. streda

18.00

+ Anna a Michal Kovalskí

6. 1. štvrtok

Zjavenie Pána

8.00

ZBp Ján Dovhun (60 rokov) 

10.30

YouTube

Za farnosť 

7. 1. Prvý piatok

18.00

+ Mária Vaštagová

8. 1. sobota

18.00

ZBp Michal a Magdaléna (80) 

9. 1. nedeľa

Krst Pána

8.00

ZBp František Holota (70 rokov) 

10.30

YouTube

Za farnosť 

Utorok 21. 12.

18.00

úmysel bohuznámej rodiny

Streda 22. 12.

18.00

+ z rod. Panocová a Kislanová

Štvrtok 23. 12.

7.00

+ Štefan, Margita a súrodenci 

Piatok 24. 12.

15.00

ZBp Štefánia

22.00 YouTube

+ Jozef Krupa, rodičia asvokrovci Mária a Jozef Gičoví

Sobota 25. 12.

Narodenie Pána

8.00

ZBp Štefánia a rod. Štofirová

9.15

ZBp Vladimír a Dominika 

10.30 YouTube

Za farnosť a za darcov 20-tky našej farnosti 

Nedeľa 26. 12.

Sv. rodiny

8.00

+ Katarína, Dušan, Marcela a Marek 

9.15

úmysel kňaza

10.30 YouTube

Za farnosť a za darcov 20-tky našej farnosti 

 

Utorok 14. 12.

18.00

+ Viliam

Streda 15. 12.

18.00

+ Anna Milovčíková (výročná) a manžel Jozef

Štvrtok 16. 12.

18.00

ZBp Beáta (50 rokov) a rodina

Piatok 17. 12.

18.00

duše v očistci

Sobota 18. 12.

18.00

+ Miroslav Firkaľ (výročná), rodičia Mária a Juraj Firkaľoví

Nedeľa 19. 12.
4. adventná

8.00

+ Andrej, Anna, Andrej Kelčákoví, Darina Fašková

9.15

ZBp Zuzana a Jakub

10.30
YouTube

Za farnosť a za darcov 20-tky našej farnosti