nadpis

História farnosti

       Farnosť bola zriadená Mons. Alojzom Tkáčom, vtedajším košickým arcibiskupom – metropolitom dňa 15.08.2001. Prvým farským administrátorom farnosti sa stal vtedajší biskupský vikár Mons. ThDr. Jozef Korem, PhD. Priestory, kde sa začali slúžiť sv. omše kedysi slúžili ako kultúrny dom, či kino. Sv. omše sa začali slúžiť v tzv. malej sále vtedajšieho kultúrneho domu. Zároveň sa veľká kinosála začala prerábať a prispôsobovať tak, aby to zodpovedalo liturgickému priestoru. Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (08.12.2001) Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup-metropolita požehnal upravené priestory veľkej kinosály a začali sa tu slúžiť sv. omše. Od roku 2002 bol za farského administrátora menovaný Mgr. Stanislav Ferčák, ktorý tu zotrval do roku 2004. V novembri 2003 sa konali vo farnosti prvé ľudové misie pod vedením o. Michala Zamkovského. Od júla 2004 je farským administrátorom Mgr. Anton Matina, ktorý je od roku 2006 farárom farnosti.
       Prvou veľkou rekonštrukciou interiér kostola prešiel v roku 2006: znížený strop, osadené nové okná, podlahové kúrenie, dlažba a prispôsobenie svätyne (presbytéria) do terajšej podoby. Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (08.12.2007) Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup-metropolita počas slávnostnej sv. omše požehnal nový obraz Božieho milosrdenstva, teda patrocínium kostola, na ktorý každý môže hľadieť dodnes. V roku 2008 slávnostnú odpustovú sv. omšu ku cti Božieho milosrdenstva celebroval teraz už nebohý banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.
       Ďalšou rozsiahlou rekonštrukciou prešiel vestibul a priľahlé miestnosti (miestnosť pre miništrantov, kurátorov, kancelária ako aj sakristia, taktiež nové sociálne zariadenia) v jari roku 2010. Dňa 20.06.2010 historicky prvú primičnú sv. omšu slávil v našej farnosti náš rodák dp. Marek Pančišin. 10.07.2011 našu farnosť navštívil náš otec kardinál J. Em. Jozef Tomko. Pri 10. výročí farnosti 14.08.2011 bola slávnostná konsekrácia kostola, ktorú vykonal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita. Rok 2012 bol pre našu farnosť významný tým, že slávnostná odpustová sv. omša ku cti Božieho milosrdenstva (15.04.2012) bola vysielaná v priamom prenose v Slovenskej televízii. Zásluhu na tom mal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, ktorý bol zároveň aj hlavným celebrantom spomínanej odpustovej sv. omše. V dňoch 08.06.2013 – 16.06.2013 po 10-tich rokoch sa konali vo farnosti druhú ľudové misie pod vedením pátrov redemptoristov.
       V decembri roku 2014 sme dostali finančný dar od nemeckej organizácie Kirche in Not (Cirkev v núdzi) na rekonštrukciu exteriéru kostola (nová strecha, nová zvonica, rekonštrukcia mládežníckej miestnosti, nová kotolňa). Tohto roku sa chceme pustiť do rekonštrukcie exteriéru kostola.
       Chcem sa poďakovať všetkým štedrým darcom, ktorí prispievajú na náš kostol. Kto by chcel prispieť svojim milodarom, môže tak urobiť aj na tomto čísle účtu: 2448778653/0200. Nech vám to Boh bohato odmení. Za vás všetkých štedrých darcov, ako aj za všetkých dobrodincov je slúžená sv. omša každú tretiu nedeľu v mesiaci.

                                                                                                                                                                                     Anton Matina
                                                                                                                                                                                            farár
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes2
Včera87
Tento týždeň264
Tento mesiac912
Spolu172858
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers