Kampaň 20-TKA NAŠEJ FARNOSTI

  • Vytlačiť

Od 11. apríla, teda odnašej odpustovej slávnosti na Nedeľu Božieho milosrdenstva, ubehlo necelých deväť mesiacov a s koncom roka 2021 uzatvárame aj našu tohtoročnú kampaň 20-tka našej farnosti. V Knihe darcov je zapísaných 1780 dobrodincov, ktoríprispeli (alebo za ktorých niekto prispel) sumou 20,- €. Deväť podnikateľských subjektov darovalo 2000,- €. Viaceré ďalšie fyzické i právnické osoby nás podporili rôznymi príspevkami v desiatkach a stovkách eur. Okrem toho, z Prešovského samosprávneho kraja sme získali dve menšie dotácie. Celková nadobudnutá hodnota v našej kampani sa blíži sume 70 000,- €.

Každému jednému darcovi patrí obrovská vďaka! Keďže kvôli pandémii žijeme i v rodinách i v mnohých firmách náročné časy, môžeme našu kampaň považovať za zázrak.

Počas roka ste postupne mohli pozorovať zmeny na našom kostole. Dnes máme vymenenú strešnú krytinu na bočných lodiach a nad vstupom, fasáda čelnej strany je očistená a premaľovaná, fasáda na východnej strane smerom k Domovu pokojnej staroby je zrekonštruovaná, rovnako aj severná strana. Premaľovali sme aj zvonicu, aby celá budova kostola a fary mala jeden farebný odtieň. Z časti sa nám podarilo obnoviť aj západnú časť a pri práci nás zastavili až prvé mrazy. Len čo zima pominie, pustíme sa do práce ďalej. Vymenili sme staré dvere na bočných vchodoch a zrekonštruovali vstupné predsiene, skrášlili sme miništrantskú miestnosť i kotolňu. V súčasnosti pokračujeme v dokončovaní jednotlivých miestností na fare.

Mnohé sa nám podarilo, no ďalšie úlohy a výzvy nás čakajú. Buďme spolu aj v roku 2022.