RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Podpora našej farnosti

Koronakríza spôsobila, že aj príjmy našej farnosti sa znížili a máme problém s pravidelnými splátkami. Preto prosíme tých, ktorým na Kostole Božieho milosrdenstva v Snine záleží a majú hoci len malú finančnú sumu navyše, o príspevok prostredníctvom vkladu na bankový účet

SK90 0200 0000 0024 4877 8653.

Úprimne ďakujeme.

Zostaňme zjednotení vo vzájomných modlitbách.