RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Koncoročný príspevok 2021

Od nedele 28. 11. môžete odovzdávať svoj koncoročný príspevok. Väčšina našich tohtoročných príjmov išla na nákup stavebného materiálu a na rekonštrukčné práce, ktoré naďalej pokračujú.

Predsa sa potrebujeme odvďačiť a odmeniť ľuďom, ktorí v našom kostole slúžia, teda kostolníkovi a kantorkám.

Počas celého roku sa o čistotu v našich priestoroch stará upratovačka, ktorú sme prijali do pracovného pomeru, a preto už nemusíme organizovať dobrovoľnícke upratovacie skupiny.

Koncoročný príspevok môžete odovzdať vkladom na náš farský účet 

SK90 0200 0000 0024 4877 8653

(do popisu platby napíšte "ďakujeme")

alebo pri individuálnej návšteve kostola v dňoch utorok-piatok v čase 16.00-18.00.