nadpis

28.10. – 03.11.2018

 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na misie vyzbieralo 475,07 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol a potreby farnosti.
 3. Chorých navštívim zajtra (pondelok 29.10.2018) dopoludnia.
 4. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod. 
 5. Dávame do pozornosti sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov v utorok (30.10.2018) od 9:30 hod. do 12:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža.
 6. Úmysly sv. omší na mesiac december sa budú zapisovať v stredu po večernej sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 15:30 hod.
 7. Vo štvrtok máme slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok, preto nás viaže povinnosť účasti na celej sv. omši a zdržiavanie sa akýchkoľvek prác. Sv. omše budú tak ako v nedeľu, teda o 8:00 hod. a o 10:00 hod. Popoludní o 14:00 hod. bude na novom cintoríne pobožnosť za našich zosnulých, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. V tom istom čase bude pobožnosť aj na starom cintoríne.
 8. V piatok slávime Spomienku na všetkých zosnulých veriacich. Sv. omše budú dve: ráno o 6:30 hod. a večer o 17:00 hod. Po večernej sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Večer sa spoločne zjednoťme v modlitbe za zomrelé nenarodené deti. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť aj umiestnením horiacich sviečok v oknách našich domovov. V tento deň bude sv. omša aj o 9:00 hod. v dome smútku na starom cintoríne. Srdečne pozývame.
 9. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša. Zároveň v tento deň náš otec arcibiskup Mons. Bernard Bober oslávi 68 rokov života. Pamätajme naňho v modlitbách a vyprosujme mu pevné zdravie a dary Ducha Svätého, aby múdro a prezieravo viedol jemu zverených kňazov a veriacich.
 10. Tento týždeň budem spovedať v pondelok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v utorok od 5:30 hod. do 6:15 hod., v stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod. 
 11. Októbrové pobožnosti posv. ruženca budú v pondelok, utorok a v stredu pol hodinu pred sv. omšou.
 12. V dušičkovej oktáve budú sv. omše v kaplnke na starom cintoríne v sobotu (03.11.) o 8:00 hod., v pondelok (05.11.), v utorok (06.11), v stredu (07.11) a vo štvrtok (08.11.) o 15:00 hod. Srdečne pozývame.
 13. V tejto dušičkovej oktáve vás povzbudzujeme k návšteve cintorínov a hlavne k modlitbe za zosnulých, za ktorých je v týchto dňoch možné získať úplné odpustky. V Nosteri si všimnite podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše v očistci.
 14. Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov celoslovenskú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorú si môžete zakúpiť v sakristii. Cena: 1 €. Jej zakúpením prispejete na konto Fóra života.
 15. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste sa aktívne zapojili do 40-dňovej pôstnej a modlitbovej reťaze za kňazov. 
 16. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes7
Včera24
Tento týždeň138
Tento mesiac1168
Spolu160209
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers