nadpis

21.10. – 27.10.2018

 1. Dnes je celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Srdečne pozývame zamestnancov, žiakov, rodičov, priateľov základných a stredných škôl v Snine a všetkých ľudí dobrej vôle na stretnutie vo večeradle modlitby, ktoré sa uskutoční v kostole Povýšenia sv. Kríža vo štvrtok (25.10.2018). O 17:00 hod. bude mariánske večeradlo a o 17:30 hod. slávnostná sv. omša. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. V piatok, v rámci mesiaca úcty k starším, pozývame do nášho kostola na spoločnú sv. omšu o 9:00 hod. O 8:30 hod. bude októbrová pobožnosť posv. ruženca. Od 8:00 hod. budeme spovedať niekoľkí kňazi pred dušičkovou oktávou. Tí, ktorí ste doma, využite túto príležitosť ku sviatosti zmierenia. Táto sv. spoveď bude platná aj ako prvopiatková. Večerná sv. omša nebude.
 5. Upozorňujeme, že na budúci víkend, v noci zo soboty (27.10.2018) na nedeľu (28.10.2018), sa mení letný čas na zimný. Hodinky treba posunúť o hodinu dozadu.
 6. Na budúcu nedeľu (28.10.2018) bude v drevenom pravoslávnom chráme na sídlisku odpustová slávnosť ku cti sv. Rastislava so začiatkom o 9:00 hod. Z tohto dôvodu budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na náš kostol a potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. 
 7. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou., okrem utorka, kedy bude mariánske večeradlo so začiatkom o 17:00 hod.
 8. CCVČ pozýva deti a rodiny do Opus Dei na KARNEVAL SVÄTÝCH v sobotu (27.10.2018) o 14:00 hod. Môžete stvárniť biblické postavy alebo svätých či blahoslavených Cirkvi. Dobré je o svojom svätcovi aj niečo vedieť. Súčasťou karnevalu bude TOMBOLA, SPRIEVOD SVETLA a spoločné AGAPÉ, kde sa navzájom podelíme o to, čo každý prinesie.
 9. Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov celoslovenskú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky na zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorú si môžete zakúpiť v sakristii. Cena: 1 €. Jej zakúpením prispejete na konto Fóra života.
 10. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                   ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 83-ročnú Máriu Smetanovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes9
Včera24
Tento týždeň140
Tento mesiac1170
Spolu160211
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers